Projekt “MUNIPOLIS ACADEMY” je v plném proudu

By | 10.4.2024

Zapojení mladých lidí do správy věcí veřejných může být velmi prospěšné pro celou společnost. Pokud je to navíc v oblasti online komunikačních nástrojů, které jsou pro mladé druhou přirozeností, je to výhra na obou stranách. Jednu z možných cest v pilotním projektu Akademie participace a Civic Tech pro mládež (zjednodušeně “MUNIPOLIS ACADEMY”) představuje KORIDOR D8 (spojení obcí kolem dálnice D8) ve spolupráci s Munipolis a Participation Factory.

“Tímto malým dílkem v rámci projektu Otevřená Správa naplňujeme jeden z jeho základních cílů – zvyšovat kvalifikaci veřejné správy být komunikačním prostředníkem mezi mnoha aktéry v území a pomáhat zajišťovat řádnou a komplexní informovanost občanů v zájmu udržitelného rozvoje daného místa,” říká Martin Klečka, předseda spolku měst a obcí KORIDOR D8.

Iniciativa se zaměřuje na zapojení mladých lidí ve věku 15-19 let do správy komunikační platformy Munipolis s cílem poskytnout jim nejen komplexní know-how v oblasti civic tech nástrojů, ale i školení participativního plánování, tvorby dotazníků, práce s veřejností a projektového řízení.

“Pilotní program je unikátní příležitostí pro samosprávy získat mladé odborníky, kteří mohou pomoci vedení obcí v administraci Munipolis a aktivně se podílet na komunikaci obce i participaci. Školíme budoucí odborníky na civic tech nástroje a zároveň do prostředí připravujeme mladé koordinátory participace,” říká Ervín Hausvater, civic tech expert a jeden ze školitelů Participation Factory.

Na konci programu dostanou účastníci nejen certifikát o absolvování kurzu, ale i možnost tříměsíční placené brigády ve své mateřské samosprávě. Po tu dobu budou k dispozici vedení obce primárně pro administraci platformy Munipolis. Nicméně s ohledem na získané znalosti a dovednosti nejen pro ni je ambicí, aby se absolventi zapojili i do dalších oblastí vedení obce (např. organizování veřejných setkání, workshopů, nastavení kampaní na sociálních sítích apod.). Pro případné konzultace pro ně budou k dispozici odborní garanti z Participation Factory.

Pro více informací kontaktujte předsedu KORIDOR D8, Martina Klečku.

Zdroj: martin.klecka@koridord8.cz