Šťastná škola přináší program Wellbeing a Psychohygiena ve školách

By | 21.11.2023

Někomu to může znít jako zaklínadlo Harryho Pottera, ale my vám odhalíme, v čem se skrývá tajemství, pokud vám jde o zlepšení celkového zdraví a psychické pohody studentů a pedagogů ve školním prostředí. Program z dílny projektu Šťastná škola v rámci Porozumění mysli nabízí širokou škálu workshopů, školení a aktivit, kde se účastníci naučí techniky pro zvládání stresu, jak posilovat emociální odolnost, podporovat psychické zdraví a rozvíjet sociální dovednosti. Důraz klademe na prevenci, včasnou intervenci a vytváření prostředí, které podporuje otevřený dialog a sdílení. Tento akreditovaný kurz můžete mít ve své škole, nebo ve škole svých dětí i vy.

A že to vážně funguje, potvrzují pedagogové, kteří si kurzem prošli. Jedním z nich je zástupkyně ZŠ Náměstí Čáslav, paní Petra Reimannová:

„Ve workshopu pro učitele díky zážitkovým aktivitám pochopíte, že cesta ke spokojenému životu vede přes vědomé naslouchání druhým i sobě samému. Uvědomíte si, jak funguje vaše mysl, jak myšlenky ovlivňují prožívání všech životních událostí, i jak to lze změnit. Ve svém nitru objevíte klidné místo, ze kterého lze hledat inspiraci a nová, netradiční řešení nejrůznějších situací nezávisle na naší mysli, místo, které nás vrací do štěstí a vlastní přirozeností. Naučíte se žít s radostí, lehkostí a jednoduchostí.“

Co jsou přínosy kurzu?

Pro studenty je to zlepšení psychické pohody a tedy lepší studijní výkony, vnímání sebe sama a zlepšení vztahů s vrstevníky.

U pedagogů je přínosem znalost toho, jak emočně podpořit studenty, jak snížit stres, vyhnout se vyhoření a nastolit pozitivní a příjemné klima ve třídách.

Na videu níže se můžete podívat na rozhovor s Radkou Michálkovou, která se akreditovaného kurzu účastnila letos v září.

V dlouhodobém měřítku well-being i psychohygiena přispívají k formování generace, která dosahuje vynikajících výsledků ve vzdělávání, lépe zvládá stres, buduje zdravé vztahy a umí se vyrovnat se životními výzvami. Těšíte se na budoucnost s takovou generací? Já ano 😉

Autorka: Jana Bolková, www.stastnaskola.eu