Diplomacie jako hra pro studenty a profesionály

By | 9.5.2024

Late Night Diplomacy je českou iniciativou mladých lidí, která převádí akademickou teorii do skutečné praxe, a tak oživuje výuku mezinárodních vztahů formou interaktivních simulací.

Late Night Diplomacy (LND) vznikla na základě stejnojmenného projektu Erasmus+ v roce 2022 a teď se přetransformovaal do mezinárodní sítě nadšenců. Kromě podpory ze strany EU, LND získala záštitu Předsedy Senátu PČR RNDr. Miloše Vystrčila a kladnou zpětnou vazbu od MŠMT.

Koncepce LND vznikla jako reakce na příliš velkou teoretizací obory mezinárodních vztahů. Svět a jeho komplexitu nelze poznat pouze přes čtení knih, článků nebo psání seminárních prací. I když je to nedílná součást tohoto oboru, v českém prostředí chybí praxe a interaktivní přístupy k výuce. Spousta studentů odchází z vysokých škol s velkou naději, že na půdě ministerstev či mezinárodních organizací se budou podílet na tvorbě lepšího světa. Bohužel, přání a představy se často rozbíjí o drsnou realitu – mnoho včerejších studentů nemůže překonat vysokou laťku při vstupu do profesního života, a proto obor opouští. Důvodů tomu je spousta, ale jedním z klíčových je absence živé praxe, nedostatek kontaktů a finanční nedostupnost studentských summitu a konferencí, obzvlášť pro lidí s vulnerabilním socio-ekonomickým pozadím.

Proto myšlenka LND je od počátku koncipována zdarma pro mládež. Cílem je odbourat překážky a umožnit kvalitní vzdělání a příležitosti pro všechny zájemce o mezinárodní otázky. V první verzi projektu se 30 studentů z České republiky a dalších 16 států v průběhu 12 týdnů setkávali s diplomaty, politiky, velvyslanci, řediteli humanitárních organizací a dalšími špičkovými představiteli diplomatického světa na půdě Kajserštejnského paláce „bez kravat“, aby se seznámili blíž s tím, jak funguje světová politika.  „Vycházeli jsme z našich univerzitních zkušeností. Chtěli jsme vytvořit projekt, který bude špičkový, bez poplatků pro zájemce, a hlavně, aby umožňoval efektivní výuku moderním způsobem – učením se v procesu neboli learning by doing. Viděli jsme podobné praktiky v zahraničí, ale v českém prostředí, bohužel, jsme nic podobného nenašli“, podtrhuje zakladatel projektu Igor Suvorov.

LND umožňuje mladým lidem zažít sofistikovanost politických procesů naživo prostřednictvím na míru šitých simulací, které odrážejí současné globální výzvy 21 století. Ať jde o čelení dezinformacím a kybernetickým hrozbám, námořní bezpečnost, (de)eskalaci konfliktů, nebo světovou ekonomiku, LND nabízí gamifikovaná řešení, která pomáhá mladým lidem prožívat “velkou politiku“ a rozhodovat o jejím směru.

Každá LND simulace je přizpůsobena formálním i neformálním vzdělávacím metodám s obrovskou mírou flexibility. Kultivují pocit vlastnictví rozhodnutí a testují mezilidské dovednosti účastníků v situacích, postavených na konfliktech, ať už u vyjednávacího stolu o městských projektech v rozvojovém státu, nebo v kontextu vznikajícího konfliktu. Tato kombinace umožňuje účastníkům použít si své znalosti v oblasti mezináyrodních vztahů a vyzkoušet si je v praxi. “Late Night Diplomacy byla víc než předehra k celoživotní vášni ve všech aspektech diplomacie a dokonce i mimo ni. Odráželo to probuzující poselství nesoucí víru v úsilí mladých lidí, že my mladí můžeme jít dál”, uvádí jeden z účastníků programu.

Simulace jsou také dostupné neodborné veřejnosti. Díky bohatým instrukcím se „vysoká politika“ stává dostupnou pro všechny, kde vývoj každé stimulace záleží explicitně na osobních a skupinových rozhodnutích. Každý účastník je tak sám zodpovědný za to, co bude následovat dál, protože každý krok ovlivňuje kroky ostatních. „Celý proces je postaven na vyjednávání nebo na přijímání těžkých rozhodnutí, ve kterém skupiny lidí musí dosáhnout svých cílů různými dostupnými prostředky. Někdo volí tvrdou sílu armády, někdo naopak přistupuje diplomaticky. Cílem každé simulace je, aby každá skupina – ať už je to stát, nebo zájmová skupina politiků – vyřešit určitý case ve svůj prospěch. A to, jak se to udělá, je úplně v režií účastníků“, podtrhuje projektový manažer a designer simulací Federico Caprari. „Je neskutečně zajímavé pozorovat, jak vypadá proces kolektivního rozhodování – hlavou, srdcem a rukama. Mluvě jazykem mezinárodních vztahů, to, jak se účastníci volí být jestřáby, zastánci tvrdých a bezkompromisních řešení nebo holuby, zastánci měkkého a diplomatického stylu, každá simulace má svůj unikátní výsledek. Kolikrát jsme viděli, jak největší pacifisti vyhrožovali balistickými raketami nebo jak z zničehonic vznikali nové koalice mezi jednotlivými účastníky, jak se říká, pod stolem. Ze sociologického hlediska naše simulace můžou sloužit jako zajímavý podklad pro studium patternů chování lidí v krizových, i když modelovaných situacích“, zdůrazňuje zakladatel LND Igor Suvorov.

Všechny simulace jsou vyvíjeny ve spolupráci s diplomaty, členy občanské společnosti, odborníky na mezinárodní rozvoj nebo bezpečnost. Tým LND doposud vyvinul 19 jedinečných simulací od pevných scénářů a moderovaných role plays až po samostatné sebeřízené komplexní skupinové úkoly. Navíc, koncept byl taktéž v roce 2022 implementován v Zambii na Zambijské univerzitě UNZA a řadě středních škol, kde byl přizpůsoben africkým realitám. 

LND ale nejsou jen papírové simulace. V nových verzích simulací se aktivně využívá AI nebo počítače. Cílem je, aby výuka sociálních věd vycházela nad rámec knižních znalostí. Protože celý svět je velký šachový stůl. A dnešní mládež za několik let bude zítřejšími grosmejstery. 

Výsledky naše práce už je vidět v karierách naších účastníků. Jsme hrdí, že naše účastníci našli uplatnění na Úřadu vlády, spolupodíleli se na Českém předsednictví v Radě Evropské unie nebo aktuálně působí na OSN. Jsou opravdovými lídry budoucností české demokracie. Je to jeden z důvodu, proč naše poslání a práce má smysl”, zakončuje Igor Suvorov.

Zdroj: Late Night Diplomacy – Diplomacie jako hra!