Prvních 6 finalistů programu lokální podpory žurnalistiky získalo 600 000 Kč

By | 28.5.2024

Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci se Syndikátem novinářů České republiky a Nadací OSF posuzoval 37 přihlášek a hodnotící komise nakonec vybrala následující projekty:

  • JKS Média (Okraj.cz): Vzdělávání Romů v Moravskoslezském kraji. 125 000 Kč.
  • Naše Broumovsko: Adresa: Periferie. Jak ovlivňuje kvalita života na Broumovsku pohyb obyvatel. 125 000 Kč.
  • Apel-plzen.cz: Novodobé otroctví? Kam zmizeli uprchlíci z nouzového ubytování v Plzeňském kraji a jak se žije cizincům, kteří sem přišli za prací. 100 000 Kč
  • Jihočeské týdeníky: Nová podoba a technologický rozvoj webového portálu Jižní Čechy TEĎ. 100 000 Kč.
  • Revue Sever (NášLiberec.cz): Investigativní žurnalistika na severu. 100 000 Kč.
  • Ohlasy: Rozvoj webu ohlasy.info. 50 000 Kč.

Cílem nového programu je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a lokálně důležitých informací, které respektují a obhajují principy liberální demokracie. Granty jsou určeny pro lokální média na konkrétně zaměřené tematické a rozvojové projekty. Z celkové podpory 600 000 Kč NFNZ poskytl 500 000 Kč, 50 000 Kč SNČR a 50 000 Kč Nadace OSF. Jeden projekt mohl získat až 150 000 Kč.

O potřebnosti podpory lokální žurnalistiky jsem ani na chvíli nepochyboval, ale že se přihlásí hned v prvním ročníku 37 projektů, to jsem nečekal. Mnohé byly na vysoké úrovni, ať už redakce žádaly o tematický grant či o posílení infrastruktury. Věřím, že příští rok se přihlásí ještě více redakcí a také že se nám podaří najít další partnery, aby se zvýšila i udělená částka. Lokální žurnalistika to potřebuje,“ říká výkonný ředitel NFNZ David Klimeš.

Oceněné redakce se představily na Novinářském fóru. Spolu s finanční podporou získají i přístup k podpůrným online materiálům NFNZ a pro lokální a regionální novináře chce NFNZ uspořádat na podzim i další workshop pro regionální média.

Tolik přihlášených lokálních médií do grantové výzvy mi připadá jako optimistický výhled, možná pro někoho trochu paradoxně. Já ale nevidím jen média, která potřebují podporu. Já vidím lidi v lokálních médiích, kteří jsou aktivní, přicházejí s novými nápady a projekty. Kteří v náročné novinářské práci na lokální úrovni vidí smysl. A to je pro „zazeleňování“ zpravodajských pouští v lokalitách klíčové,“ doplňuje mediální expertka na téma lokální žurnalistiky z FSS MUNI Lenka Waschková Císařová, která se ujala vedení grantové komise.

O NFNZ

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) je platforma, jejímž cílem je šířit svobodné, názorově pluralitní a společensky důležité informace. Podporuje svobodnou diskusi o společenských, politických nebo ekonomických tématech a přispívá ke kultivaci veřejného prostoru a otevřenosti naší společnosti. K tomu používá nástroje podpory, ať jednotlivé grantové pobídky určené nezávislým médiím nebo provozuje široce uznávaný mediální projekt MediaRating. V neposlední řadě NFNZ obhajuje zájmy novinářské obce a spolupracuje s ostatními mediálními organizacemi doma i v zahraničí.

Zdroj: Pavla Mikešová, projektová manažerka NFNZ, pavla.mikesova@nfnz.cz