Ochrana osobních údajů

Správcem, zodpovědným za vaše osobní údaje, je EduFórum, z.s. se sídlem Květinková 370/16, 130 00 Praha 3, PSČ 120 00, IČO: 01630938, zapsaný 24.4.2013 pod.č.j.: VS/1-1/93055/13-R, emailový kontakt: info@eduforum.cz.

Novinky e-mailem

K rozesílání novinek a informativních zpráv používáme službu MailChimp. Souhlasem tedy berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány touto službou k výše zmíněným účelům a to dle jejich platných podmínek používání a pravidel ochrany soukromí.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání novinek a informativních zpráv Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.