Olympiádu mediální gramotnosti vyhráli žáci z Ostravy a Plzně

By | 21.12.2023

Známe vítěze olympiády mediální gramotnosti! V mladší kategorii zvítězila Eliška Mertová ze ZŠ Slezská Ostrava a ve starší zabodoval Jiří Trávníček ze ZŠ Martina Luthera z Plzně.

Finále Olympiády mediální gramotnosti, konané dne 1. prosince, představilo vrcholný okamžik soutěže, která odstartovala v říjnu na základních školách po celé České republice. Celkem se do finále probojovalo 30 finalistů z mladší kategorie a 50 z kategorie starších žáků. Tito špičkoví mediální badatelé se utkali o prestižní titul a hodnotné ceny od partnerů OMG na Magistrátu hlavního města Prahy.

V rámci školního kola Olympiády mediální gramotnosti se do soutěže zapojilo 13 000 žáků základních škol, z nichž 85 % tvořili studenti druhého stupně ZŠ. Tento masivní zájem o soutěž od učitelů odhaluje naléhavou potřebu posílení mediální gramotnosti mladé generace. Soutěžící pocházeli z 250 škol, nejvíce zapojených škol bylo v Moravskoslezském a Středočeském kraji.

Ve starší kategorii dosáhla průměrná úspěšnost 43%, ale jednotlivé otázky odhalily hrubé nedostatky ve znalostech studentů. Správně se podařilo spojit definice tří základních typů médií jen 11 % a podobné procento zvládlo z listu médií správně vybrat tři veřejnoprávní média v ČR. Tyto statistiky poukazují na nedostatky, které žáci v daných tématech mají a test tak odhaluje oblasti, na které je v rámci výuky potřeba se zvláště zaměřit.

Nad rámec soutěže samotné se ve středu 22. listopadu v rámci konference Digitální Česko konal vzdělávací workshop zaměřený na nejčastější chyby v testu. Poskytl tak učitelům hlubší vhled do problematiky a umožnil identifikaci klíčových témat, kterým je potřeba v běžné výuce věnovat více času, stejně jako i podrobný návod, jak látku zábavně vyučovat. V rámci finále pak žáci čelili náročným otázkám, které zkoušely jejich znalosti v oblastech tradičních masmédií, sociálních sítí, dezinformací, umělé inteligence a argumentačních faulů. Test kombinoval znalosti vědomostní a praktické. Účastníci museli prokázat široké spektrum dovedností, které zahrnovaly nejen teoretické znalosti z hodin mediální výchovy, ale také kritické myšlení při interpretaci zadaných informací. Nejlepší žáci pak museli v ústním, druhém kole finále porotce přesvědčit, že oni jsou ti nejlepší.

Olympiáda, pořádaná Debatním spolkem pro mezinárodní soutěže ve spolupráci s Nadací O2 a s podporou Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, se snaží zábavnou formou vzdělávat děti v oblasti mediální gramotnosti, která v běžné výuce často chybí. Nejlepší účastníci finále si také hodnotné ceny, včetně elektroniky, exkurzí do České televize, ČTK nebo Deníku N a věcných darů od partnerů soutěže. Olympiáda mediální gramotnosti se tím stala nejen místem soutěže, ale i příležitostí k obohacení vzdělání a podpoře rozvoje schopností mladých lidí v oblasti mediálního myšlení. Finále totiž bylo doplněno o řadu workshopů nejen pro účastníky z řad žáků, ale i učitelů.

Zdroj: Barbora Votlučková, Debatní spolek pro mezinárodní soutěže, votluckova@daic.cz