Odstartoval 29. ročník tradiční vědomostní soutěže E.ON Eurorebus

By | 20.12.2023

Vědomostní soutěž E.ON EUROREBUS zahájila registrace do dalšího, již 29. ročníku. Soutěž určená žákům a studentům základních a středních škol klade důraz na mezioborové souvislosti, nadhled, schopnost logického uvažování a kritické myšlení při práci s informacemi. Obsahové zaměření soutěže spadá do školních předmětů jako jsou zeměpis, přírodopis, fyzika, dějepis a občanská výchova. V uplynulých dekádách prošlo kláním bezmála půl milionu mladých lidí.

E.ON EUROREBUS se koná prakticky celý školní rok a zapojují se do něj školní třídy i celé školy. Škola, jejíž třídy si v průběhu soutěže povedou nejlépe, získá putovní Pohár Eurorebus. Odměny v podobě menšího poháru se dočká i nejúspěšnější základní škola. Samozřejmostí jsou i věcné ceny pro nejlepší třídní reprezentace a studenti z nejstarší věkové kategorie si mohou vybojovat dokonce přijetí na vysoké školy bez přijímacích zkoušek.

V prvním pololetí se koná kvalifikační fáze soutěže, v níž školní třídy shromažďují body pro postup do krajských kol. Body tak mohou soutěžící ve prospěch svých tříd a škol získávat po celé první pololetí, přesněji do konce února.

V kvalifikační fázi soutěže se letos na internetových stránkách www.eurorebus.cz uskuteční celkem 12 elektronických kol. Nejlepší školní třídy se pak mohou těšit na postup do krajských kol, která se budou konat ve druhém pololetí letošního školního roku. V jejich rámci se pokusí reprezentanti škol proniknout až do celostátního finále, kterým každý soutěžní ročník vrcholí.

Novinkou letošního ročníku je důraz na témata, která jsou aktuální pro celou společnost. Jsou to například udržitelnost, klimatická krize, cirkulární ekonomika, obnovitelné zdroje a další environmentální otázky. Díky dlouholeté spolupráci organizátorů s učiteli přímo na školách je totiž zřejmé, že právě tato témata a zajímavé pohledy na jejich souvislosti napříč obory, jsou dnes na školách velmi akcentována.

Organizátoři věří, že (stejně jako každý rok) se i letos do soutěže zapojí tisíce soutěžících ze stovek českých, moravských i slezských škol. Jakkoliv se totiž doba a svět kolem nás dynamicky proměňují, jedna jistota zůstává – a tou je hravost a soutěživost dětí, které se s podporou dobrých učitelů v rámci řešení soutěžních úkolů dozvídají o světě mnohem víc než jen při formální výuce jednotlivých předmětů.

Pravidla soutěže, kalendář jednotlivých soutěžních kol a další informace najdou zájemci na webu https://www.eurorebus.cz/.

Pořadatelem vědomostní soutěže E.ON EUROREBUS je spol. TERRA-KLUB, o.p.s

Zdroj: www.eurorebus.cz