Nedostatek opravářů spotřebičů řeší nový vzdělávací projekt

By | 28.12.2023

Česko se dlouhodobě potýká s nedostatkem řemeslníků. Mezeru na pracovním trhu pomáhá zacelit projekt Naučíme vás to opravit, který sdružuje několik středních škol po celém Česku. Projekt je zároveň i reakcí na novou směrnici Evropského parlamentu, která má zajistit právo na opravu.

Výuka dílen s mistrem, Hluboká nad Vltavou

Motivovat žáky ke studiu elektro oborů se projekt rozhodl před takřka pěti lety. Od té doby se zapojilo již sedm středních škol a učilišť. Partnerské školy v Praze, Hluboké nad Vltavou, Chomutově, Ostravě, Plzni, Třebíči a Kroměříži vychovávají mladou generaci opravářů, která si bude umět poradit s opravami všech domácích elektrospotřebičů.

„S vývojem technologií se pojem chytrá domácnost stává běžným standardem. Moderní spotřebiče jsou vybaveny funkcemi umělé inteligence a dovolují propojení s ostatními prvky domu. Projekt Naučíme vás to opravit připravuje studenty i na servis a opravy nejen běžných, ale i sofistikovaných zařízení,“ říká Radek Hacaperka, autor projektu a generální ředitel APPLiA CZ.

Projekt podpořil výuku vydáním vlastní učebnice, která reflektuje moderní technologie a postupy vhodné k opravám přístrojů. „Učitelé i mistři ze zapojených škol se pravidelně účastní školení, kde jim ve spolupráci s našimi členy, kterými jsou výrobci domácích spotřebičů, představujeme vše, s čím se při teoretické i praktické výuce mohou žáci setkat,“ dodává Hacaperka. Podle něj roste zájem jak samotných uchazečů o studium, tak i škol a učilišť.

„Nedávno do projektu přibylo Centrum odborné přípravy technické z Kroměříže a aktuálně jednáme o připojení školy z Hradce Králové. Pro každou školu se snažíme zajistit v regionu servis, kde žáci absolvují praxi. Studenti tak přichází do kontaktu nejen s nasimulovanými, ale i reálnými závadami na spotřebičích,“ vysvětluje Hacaperka.

Právo na opravu i po záruce

Iniciativa jde naproti i legislativě EU. Poslanci Evropského parlamentu dali v listopadu zelenou směrnici o společných pravidlech na podporu oprav zboží. Směrnice obsahuje opatření na posílení práva na opravu a udržitelné spotřeby. Výrobci budou mít povinnost zajistit opravu spotřebičů jako pračky, myčky, chlazení nebo i malé spotřebiče, i když se na ně už nevztahuje záruka.

„Při závadě na výrobku je pro zákazníka důležitá možnost opravy, nicméně za předpokladu dodržení bezpečnosti pro spotřebitele. Proto je nutné vytvořit dostatečně hustou síť servisních techniků v každém regionu, aby spotřebitelé dali přednost opravě před koupí nového výrobku. Tím by měli nejen ušetřit peníze v rodinném rozpočtu, ale i zdroje nerostných surovin,“ uvádí Hacaperka.

Na webových stránkách www.naucimevastoopravit.cz si mohou zájemci o studium v kvízu vyhodnotit, zda se na řemeslo hodí nebo zjistit důvody, proč se stát servisním technikem pro domácí spotřebiče. „Naši absolventi mají díky praxi kontakty na přední výrobce elektrospotřebičů. Není tak pro ně těžké najít si ihned po škole dobře placenou, perspektivní práci,“ uzavírá Radek Hacaperka.

Zdroj: Jana Holoubková, PR projektu Naučíme vás to opravit, jana@mc-consultant.cz