Světově unikátní mikrobiomová banka vzniká v České republice

By | 8.1.2024

V Brně vzniká unikátní projekt na záchranu mikrobiomu člověka. Jde vůbec o první autogenní mikrobiomovou banku na světě, ve které si běžný člověk může uchovat svůj střevní mikrobiom pro pozdější využití. Bezpečně, dlouhodobě a bez ztráty kvality vydrží uchovaný desítky let.

Uchování vlastního mikrobiomu je jistá forma prevence, pro případ, kdy vážně onemocníme. Nutnost opakované léčby antibiotiky, prodělaná chemoterapie nebo závažná střevní infekce vedou k totální devastaci střevní mikrobioty. To má negativní vliv na imunitu, která ve výsledku rozhoduje o výsledku léčby. A nejen to. Narušený mikrobiom často vede k rozvoji následných chronických onemocnění. Proto je velmi důležité poškozený mikrobiom co nejdříve obnovit. Studie ukazují, že aplikace vlastního, zdravého mikrobiomu je nejefektivnější a nejbezpečnější způsob, jak toho docílit.

O významu mikrobiomu ve střevě člověka již bylo napsáno mnohé. Zdravý mikrobiom je zcela nezbytný pro správné fungování našeho těla. Úzce souvisí s naší imunitou, která ve výsledku rozhoduje o tom, zda se u nás rozvinou některá onemocnění. Čím dál více studií ukazuje na skutečnost, že narušený mikrobiom je příčinou mnohých autoimunních onemocnění. Nejen nejrůznějších střevních zánětů, ale také alergií, atopických dermatitid a stále častějších potravinových intolerancí. Narušený mikrobiom může být spouštěčem diabetu 2.typu, mnohých nádorových onemocnění, ale i psychických potíží jako jsou deprese a autismus.

Ukazuje se, že výskyt těchto diagnóz je přímo úměrný genocidě, která se odehrává na úrovni našeho mikrobiomu. Hlavní příčinou jsou průmyslově zpracované potraviny, plné nejrůznějších aditiv a konzervantů. Řada lidí navíc během svého života prodělá nádorové onemocnění, nebo musí podstoupit intenzivnější antibiotickou léčbu, která mikrobiom poškodí nenávratně.

A je nutné si uvědomit, že ve výzkumu mikrobiomu jsme stále na začátku. Aktuálně celosvětově probíhá tisíce klinických studií, které se zabývají mikrobiomem a jeho významem pro celkové zdraví. Řeší také, jak mikrobiom udržet v co nejlepší kondici a jakou roli zde hrají probiotika. Bohužel se ukazuje, že možnosti perorálně podávaných probiotik jsou omezené. Ať už v účinnosti, tak zejména proto, že suplementace probiotiky by musela být kontinuální. Po ukončení suplementace je jen otázkou času, kdy opět převládnou organismu vlastní mikrobiální bakterie. Mikrobiom je zcela individuální a velkou roli zde hraje genetický základ. Právě tyto skutečnosti potvrzují fakt, že aplikace vlastního, zdravého mikrobiomu je nejefektivnější a nejbezpečnější způsob, jak revitalizovat poškozený mikrobiom.

Právě to je důvod, proč v Brně vzniká projekt zcela unikátní mikrobiomové banky. „S vědomím toho, jak moc dopředu jde vědecký výzkum v této oblasti, jsme se rozhodli založit projekt mikrobiomové banky, ve které si budete moci uchovat svůj vlastní mikrobiom pro jeho pozdější použití,“ říká molekulární biolog a zakladatel projektu RNDr. Petr Ryšávka, Ph.D. „Že jdeme správným směrem ukazuje i trend z poslední doby, kdy mikrobiomové banky vznikají v Evropě jako houby po dešti.“  Žádná ale neumožňuje uložení vlastního mikrobiomu pro přípravu autotransplantátu. Všechny tyto univerzální banky pracují s mikrobiomem od univerzálních dárců, jehož použití je značně omezené a problematické. Banky ale slouží jako vědecké báze pro probíhající klinické studie.

V čem je tedy projekt jedinečný?

“Unikátnost projektu spočívá v možnosti uchování si vlastního mikrobiomu. Díky tomu vzniká každému z nás možnost si v budoucnu obnovit mikrobiom poškozený prodělanou antibiotickou léčbou, chronickým zánětem nebo onkologickým onemocněním. Kouzlo je v tom, že obdržíte svůj původní, zdravý mikrobiom. V podstatě problém řešíte svým transplantátem.”

A proč to má smysl?

„Váš uschovaný mikrobiom je skutečně plně adaptovaný na vaše tělo. Mikrobiom od cizího dárce naopak vždy zůstane pro naše tělo cizí a to ho dříve nebo později vyloučí. Úspěšnost takové léčby je tedy vždy limitovaná.“

„Jednoduše řečeno budeme uchovávat mikrobiomové zdraví jednotlivých lidí. Chceme být pověstnou Noemovou archou pro zdravý mikrobiom každého z nás.“ Doplňuje předseda společnosti Libor Prus.

Nové brněnské pracoviště společnosti Biome4Future SE má velké ambice. Prvním klientům bude k dispozici již od ledna 2024. Vzhledem k tomu, že se jedná o světový unikát, je projekt od samého začátku koncipován pro expanzi na zahraniční trhy.

Zdroj a více info na www.biome4future.com