Terezínské ghetto změnilo italskému umělci život, dílo vystaví v ČR

By | 16.2.2024

Italský sochař a výtvarník Giorgio Celiberti (94) je považován za jednu z nejvýraznějších osobností současného italského umění. V polovině 60. let minulého století navštívil Terezín nedaleko Prahy, kde tisíce židovských dětí před svým zavražděním nacisty zanechaly dojemné svědectví o své tragédii v graffitech, kresbách, krátkých deníkových zápiscích nebo sešitech básní.

„Celiberti navštívil bývalou terezínskou pevnost v roce 1965 a to, co uviděl, mu změnilo život a ovlivnilo jeho tvorbu a umělecké vyjadřování. Jeho díla jsou od té doby bezeslovnou odpovědí a zároveň poctou nevinným obětem,“ uvedla Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu, která se mimořádnou měrou zasadila o to, aby se výstava italského umělce realizovala v tomto roce v ČR. „Díla Mistra Celibertiho, která budou k vidění v Praze a Terezíně, jsou silná a mají potenciál inspirovat, utěšovat, provokovat, a dokonce měnit pohledy a přesvědčení těch, kdo je vnímají. Mluví přímo k srdci a mysli,“ vysvětlila. „Návštěvníci si budou moci na výstavě prohlédnout Celibertiho slavné obrazy, fresky na jutovém plátně, tapisérie nebo obelisky.“

Výstava „Celiberti: Esence míru“ bude za umělcovy účasti slavnostně zahájena ve čtvrtek 1. února v Italském kulturním institutu v Praze a potrvá až do 29. února 2024. Záštitu jí udělil Evropský parlament a europoslanci v čele s Martinou Dlabajovou z ČR a Gianantoniem Da Re z Itálie. Organizuje ji Italské velvyslanectví a Italský kulturní institut v Praze ve spolupráci se Studiem Giorgio Celiberti a zájmovým sdružením Terezín-město změny.

Velvyslanec Italské republiky v ČR Mauro Marsili zdůraznil: „Představit v Praze dílo Giorgia Celibertiho, jednoho z nejvýznamnějších protagonistů italského umění posledních desetiletí, je nedílnou součástí strategie kulturní diplomacie, která si na jedné straně klade za cíl podporovat prezentaci italského umění na mezinárodní úrovni pozornému a citlivému českému publiku, a na straně druhé právě na této společné půdě položit základy pro obnovené a aktuálnější povědomí o společné zodpovědnosti nás všech.“

Po prezentaci Celibertiho tvorby v Praze se část výstavy přesune do Terezína, kde bude k vidění od 7. března do 30. dubna 2024. Zájemci si ji budou moci prohlédnout v Informačním centru Retranchement 5 zdejšího muzea, které je věnované pevnosti Terezín od jejího vzniku v 18. století.

„Někdy zdánlivě neslučitelné věci spolu souzní, když se na to díváme správným pohledem. Esence míru je výraz, který může patřit rozhodně ke každé době. Je mi proto velkou ctí, že se nám podařilo zajistit propojení, které je v současné době pro město Terezín velice důležité a aktuální. Je inspirativní, že člověk z jiného státu, v tomto úctyhodném věku myslí na druhé a na podporu místa pevnostního města Terezín,“ uvedla Vendula Bláhová, ředitelka zájmového sdružení Terezín-město změny.

Připomněla, že Celiberti již v roce 2011 věnoval Terezínu své první dílo, které bylo umístěno na památku všech obětí druhé světové války do venkovního prostoru Malé pevnosti spravované příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR Památník Terezín. „Nynější výstava bude instalována v Infocentru a muzeu k 18. století ve Velké pevnosti, čímž se podpoří původní historie vzniku od dob Josefa II. Tu představujeme my – Terezín-město změny,“ doplnila.

Celiberti Terezín navštíví 1. února 2024 osobně a měl by u této příležitosti předat část svých děl do rukou vedení města. „Vnímáme to jako podporu současného Terezína, tedy jako podporu běžného života zde ve městě a jeho stávajících obyvatel,“ uvedla Bláhová.

Zdroj: Terezín – město změny