Umělá inteligence vstupuje do hry a ČR je první na světě

By | 12.3.2024

Česká republika je první zemí světa, která umožní zájemcům o získání některého z řady mezinárodně uznávaných ECDL/ICDL certifikátů digitálních kompetencí využívat v průběhu vybraných certifikačních zkoušek nástroje podporované technologiemi umělé inteligence.

„Nástroje typu Microsoft Copilot, OpenAI ChatGPT, DALL-E, DeepL, Canva AI Image Generator, Decktopus AI, AlphaCode a další se stávají nedílnou součástí portfolia nástrojů a aplikací běžně používaných při zpracování textu, tabulek, prezentací, grafiky, programového kódu, ale i informací“, vysvětluje profesorka Olga Štěpánková, předsedkyně České společnosti pro kybernetiku a informatiku, důvody, proč se celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept ECDL/ICDL otevírá technologiím umělé inteligence.

Doba, kdy bude možné profesionálně, produktivně, efektivně a bezpečně vytvářet, navrhovat, upravovat nebo jinak zpracovávat textové dokumenty, tabulky, obrázky, fotografie, zvuk, videa, prezentace, programový kód nebo informace bez použití klasických textových editorů, tabulkových procesorů, grafických editorů, video editorů či editorů programového kódu, je sice reálně stále ještě daleko, ale ne zase tak moc, aby bylo zbytečné na tuto dobu (nejen) mladou generaci začít připravovat.

Česká republika, jako první země světa, získala od nadnárodní nadace ICDL Foundation, která udržuje a rozvíjí původem evropský projekt digitálních dovedností ECDL, povolení realizovat jinak běžně rozšířené a využívané certifikační zkoušky ECDL ve školství i na trhu práce nejen s pomocí klasických nástrojů, ale také nástrojů využívajících technologie umělé inteligence. V ČR každoročně proběhnou desetitisíce certifikačních zkoušek, většina z nich se právě týká digitálních kompetencí, u kterých se umělá inteligence dá smysluplně využívat.

„První certifikační zkoušky ECDL v sektoru školství, které budou vycházet z nově zveřejněných inovovaných sylabů, proběhnou po letošních prázdninách, až si učitelé odpočinou od maturitního shonu. Komerční vzdělávací a certifikační střediska je budou moci nabízet už od května“, dodává Jiří Chábera, manažer ECDL Czech Republic při České společnosti pro kybernetiku a informatiku.

O mezinárodním konceptu ECDL/ICDL

ECDL/ICDL – European, resp. International Certification of Digital Literacy and Digital Skills je celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních kompetencí, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století.

Koncept ECDL/ICDL definuje mezinárodní standardy (minimální vzdělávací obsah) v podobě tzv. ECDL sylabů. Tyto sylaby pokrývající celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány a jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL/ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální kompetence objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky v reálném programovém prostředí.

Zkoušky dle konceptu ECDL/ICDL jsou mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na konkrétní výpočetní technice a programovém vybavení. V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL/ICDL certifikátů, které mají časově neomezenou mezinárodní platnost.

Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník konceptu – ICDL Foundation Irsko, nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ICDL Foundation poskytuje licenci k provozování tohoto mezinárodního konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL/ICDL zkoušek v národním prostředí.

Zdroj: Ing. Jiří Chábera, MBA, manažer vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL/ICDL pro ČR, ČSKI, CertiCon a.s., jiri.chabera@ecdl.cz, www.ecdl.cz