Rodinná nadace manželů Komárkových spustila 3. kolo projektu Piana do škol

By | 12.4.2024

Při příležitosti prvního benefičního koncertu v nově pojmenovaném prostoru Artium odstartovalo na pražské Bořislavce další kolo projektu Piana do škol. Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF), která za iniciativou stojí, začne teď vybírat 17 základních uměleckých škol. Nástrojový park tuzemských ZUŠ obohatí pět nových klavírů a 12 pianin. Nadace zároveň ohlásila vznik stipendijního fondu, podporujícího mladé talentované pianisty a pianistky.

Nedostatek peněz na nové nástrojové vybavení představuje pro základní umělecké školy v ČR dlouhodobou a obtížně řešitelnou nesnáz. Situaci pomáhá řešit Nadace KKFF, která školám v následujícím roce a půl pomůže získat klavíry a pianina za více než 9,5 milionů korun. Konkrétně půjde o 12 pianin Petrof a pět klavírů Breeze stejné značky. Získání nástroje je podmíněno účastí na veřejné sbírce, ve které školy polovinu peněz z ceny nového nástroje vyberou.

„Veřejné sbírky se v minulých ročnících velmi osvědčily. Základním uměleckým školám se vždy podařilo shromáždit celou potřebnou částku, přitom se nejednalo o malé peníze. Aktivovat jednotlivé dárce i skupiny lidí z místních komunit, kteří se kolem škol semknou, je důležitým bodem pro naplňování poslání naší nadace. Každopádně i letos poskytneme školám maximální odbornou a komunikační podporu, aby potřebné peníze snadno získaly,“ uvedl ředitel Nadace KKFF Luboš Veselý a doplnil, že pro dárce je velkou motivací, když vědí, že nadace každou věnovanou korunu ještě znásobí.

Přihlašování: Jak na to a co je důležité?

Přihlašování do grantové výzvy probíhá od 15. 3. do 15. 4. 2024 na webu pianadoskol.cz. Pro výběr ZUŠ se zohledňuje šest kritérií. Kromě historie školy a kvality výuky bude odborná komise přihlížet k počtu žáků v přípravném oboru hry na klavír, a to včetně počtu pedagogů tohoto oboru. Mezi další kritéria patří roční rozpočet, počet pianin a klavírů i jejich technický stav nebo zkušenosti s fundraisingem. Bude se posuzovat i návaznost na činnost školy a na život komunity. Komisi bude zajímat i to, zda škola, která by si touto cestou ráda pořídila nový klavír, disponuje koncertním sálem, popř. jakou má její sál kapacitu.

„Komise bude každou oblast hodnotit body na škále od 1 do 10. Je to výhodný postup, protože nám umožní získat jasnou představu o tom, jaké jsou v dané škole podmínky. Jestliže více škol dosáhne rovnocenných výsledků, přihlédneme například k úspěchům v klavírních soutěžích nebo k renomé, jakému se školy těší v regionu. Výsledek výběru je vždy vyváženým kompromisem, a proto si i školy, které nebudou vybrány, mohou být jisté, že rozhodování komise nebylo jednoduché,“ vysvětlil způsob výběru letošních účastníků projektu Piana do škol Bohuslav Lédl, předseda Umělecké rady ZUŠ.

Podpora pro mladé talentované umělce

Nadace KKFF přišla v oblasti kultury a uměleckého vzdělávání, jejichž podpora tvoří jeden z pilířů její činnosti, ještě s jednou novinkou. Ustavila stipendijní fond Piana do škol fandí talentům, jehož úkolem je poskytovat finanční podporu mladým nadaným hudebníkům.

Do stipendijní podpory vstoupili konkrétně Jan Schulmeister, Adam Znamirovský, Vivi Nguyen, Nora Lubbadová a Vladimír Slavíček.

„Stipendijní fond byl zastřešen odborným panelem, který personálním složením pokrývá jak interpretaci klasické hudby, tak autorskou klavírní tvorbu a její interpretaci bez žánrového omezení. Usedli do něj špičkoví čeští umělci a pedagogové, se zabývající se vrcholovou i elementární hudební pedagogikou. Jmenovitě to jsou Ivo Kahánek, Jarmila Holcová, Beata Hlavenková, Tomáš Kačo spolu s partnery projektu, prezidentkou Petrof Zuzanou Ceralovou Petrofovou a Danou Syrovou z Akademie MenART. Tyto osobnosti vybíraly talentované hudebníky pro nadační podporu. Činnost panelu zapadá do dosavadního pole působnosti nadace v oblasti podpory talentů. K té dochází již pět let v rámci programů Akademie klasické hudby, respektive hudebního festivalu Dvořákova Praha,“ doplnil garant panelu a ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.

O Pianech do škol

První nástroje (8 pianin a tři klavíry) zakoupila rodinná nadace Karla Komárka v září 2020 v reakci na to, že je po návštěvě předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu odmítl čínský klient. Nadace se tehdy rozhodla věnovat nástroje za 5,3 milionu korun českým školám. Poté vyhlásila první grantovou výzvu, do které odborná komise vybrala 56 žadatelů. Jedenáct žadatelů získalo nástroj okamžitě a dalších 45 škol, jejichž nástroje byly vyhodnoceny jako nevyhovující, bylo zařazeno do prvního kola veřejné sbírky. Do konce roku 2021 se podařilo mezi lidmi vybrat 9,855.000 Kč.

Do druhého ročníku sbírky zařadila nadace 22 škol. Ty usilovaly o 16 pian a 6 klavírů v celkové hodnotě 11,378.000 korun. V průběhu obou ročníků sbírky získalo 78 základních uměleckých škol celkem 81 nástrojů, z toho 70 pianin a 11 klavírů značky Petrof. Celková hodnota nástrojů činila za oba ročníky 32 milionů korun. Projekt měl přímý dopad na 8000 žáků hry na klavír, 620 pedagogů a 46.000 dalších žáků uměleckých škol. Průměrné stáří nástrojů na školách bylo 46 let.

O Nadaci KKFF

Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) pomáhá rozvíjet české kulturní dědictví a proměňovat veřejný prostor. Angažuje se i v dalších oblastech, v nichž se snaží měnit myšlení lidí a posouvat jejich potenciál. Nadace podporuje mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha, projekt Piana do škol a program Proměny měst a Proměny zahrad, směřující již od roku 2006 k obnově veřejného prostoru. Nadace KKFF neklade důraz jen na rozvoj dlouhodobých projektů, ale působí i tam, kde je to aktuálně třeba. Během pandemie covid-19 řešila problémy seniorů, zapojila se do řešení dopadů tornáda na Moravě i sociálních důsledků války na Ukrajině. KKFF dlouhodobě podporuje Kennedy Centrum ve Washingtonu, jemuž přispěla mimo jiné na uměleckou scénu The REACH. Rodinnou nadaci založili v červnu 2017 Karel Komárek (zakladatel skupiny KKCG) a jeho žena Štěpánka Komárková.

Zdroj: Nadace KKFF