21 českých autorů připravilo tajné dopisy svým čtenářům. Spolu s knihami jdou do unikátní dražby na podporu vzdělání

By | 22.4.2024

Česká pobočka UNICEF ve spolupráci s nakladatelstvím Argo pořádá již čtvrtý ročník projektu Tajný dopis čtenáři. Dražba podepsaných knih s osobním dopisem autorů podpoří vzdělávací programy na pomoc dětem, které kvůli krizovým situacím nemají přístup ke vzdělání. Do letošního ročníku charitativní aukce se zapojilo celkem 21 spisovatelů a autorů knih. Dražba knih probíhá od pátku 12. do úterý 23. dubna na webu aukceunicef.cz.

Provizorní školy, školy pod otevřeným nebem. UNICEF se snaží zajistit přístup k základnímu vzdělání pro všechny chlapce i dívky, ať žijí kdekoliv. Vzdělávací středisko funguje například i v táboře Bodan pro vysídlené osoby v Somálsku. Děti zde mají šanci rozvíjet nejen své vědomosti, ale rovněž přátelství. © UNICEF/Mumin

„Každý z autorů vložil svůj osobní vzkaz do zapečetěné modré obálky, jejíž obsah si bude moci přečíst pouze ten, kdo knihu vydraží. Aukce končí symbolicky 23. dubna na Den knihy. Věřím, že pro čtenáře a příznivce dobrých knih může být tím nejkrásnějším způsobem, jak tento den oslavit a současně pomoci dobré věci,“ uvedla Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR.

Mezi draženými knihami je řada děl nominovaných na prestižní ocenění Magnesia Litera, které uděluje sdružení Litera. Dražit je možno například knížky od spisovatelů Danky Štoflové, Ladislava Zibury, Martina Chadimy, výtvarnice Daniely Šafránkové, psychiatra Radkina Honzáka, publicisty Alexeje Sevruka nebo etnologa Martina Rychlíka.

Komunikace v pomáhajících profesích (Martin Dlabal)| Muži jsou vinni? (Radkin Honzák, Klára Mandausová) | Voda na radost (Radkin Honzák, Denisa Vostrá) | Poslední kacíř (Martin Chadima) | Splín arcibiskupa Khona (Jiří Kamen) | Město v Mlze (Jaroslav Konáš) | Mezi nebem a pacientem (Martin Moravec) | Národ Sparta (Lukáš Pečeně) | Kuchařka pro dceru (Jana Florentýna Pišová) | Aby vám peníze dobře sloužily…a nikam vám neuletěly (Denisa Prokšová) | Úvod do komunikace vědy (Martin Rychlík) | Náraz, Prales. Trujkunt 6 (Petr Sagitarius) | Evropanka (Alexej Sevruk) | Za Čárou (Daniela Šafránková) | Jak jsem rodila indiánského syna z kmene Čerokí (Danka Štoflová) | Stezka Českem (Martin Úbl) | Vidla (Dalibor Vácha) | Těla (Klára Vlasáková) | Všechny cesty vedou do Santiaga (Ladislav Zibura)

Během minulých ročníků projektu se na vzdělávání dětí podařilo získat celkem 206 768 Kč.

UNICEF věří, že každé dítě, chlapec i dívka, má právo chodit do školy, získávat vědomosti a rozvíjet se. Vzdělání je investicí, která má přínos nejenom pro dítě a jeho rodinu, ale také pro celou společnost. Dětský fond OSN – UNICEF v roce 2023 zajistil přístup ke vzdělání 37,9 milionů dětí, ve školních lavicích však stále chybí 60 milionů dětí, které právě teď strádají v extrémní chudobě, pro přežití musejí pracovat, žijí ve válečných zónách či na místech, kde ve školách není bezpečno.

„Škola je místem, kde děti získávají důležité životní návyky. Ve škole se děti učí odpovědnosti a mohou zde také hledat zázemí a oporu, pokud nastanou problémy v rodině“, dodává Pavla Gomba.

UNICEF zajišťuje přístup k základnímu vzdělání pro všechny chlapce i dívky. Pomáhá budovat tzv. školy přátelské k dětem, kde je vždy k dispozici zdroj pitné vody a oddělené toalety. V krizových oblastech UNICEF staví mobilní školní stany, aby děti mohly pokračovat ve školní docházce. UNICEF také školí místní učitele a zajišťuje dětem nezbytné pomůcky, jako jsou batohy, sešity a psací potřeby.

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 93,2 % všech získaných prostředků.

Zdroj: UNICEF