Edurun.cz: sportovní událost, která zároveň vzdělává

By | 7.5.2024

Již 1. června 2024 se uskuteční celorepubliková vzdělávací událost EDURUN.cz, kombinující sportovní aktivitu s rozvojem dovedností studentů a zapojením absolventů. Tento unikátní projekt má ambici stát se novou tradicí na školách v České republice. Zapojení je nabídnuto všem základním, středním a vysokým školám napříč republikou zcela zdarma s tím, že startovné připadne škole, aby ho investovala do dalšího rozvoje studentů.

EDURUN.cz není jen během a pochodem, ale také platformou pro rozvoj praktických zkušeností a dovedností studentů, kteří se budou podílet na organizaci akcí na svých školách ve svých městech. Akce zároveň umožňuje školám upevňovat vztahy s jejich absolventy, kteří jsou zváni. Mimo to projekt cílí na zlepšení kondice a fyzického zdraví studentů a absolventů.

Do projektu EDURUN.cz se začínají hlásit školy z celého Česka. „Očekáváme účast škol z celého Česka, které se stanou součástí pohybového i vzdělávacího fenoménu v jeden společný den. Zapojené školy mají možnost individualizovat svůj program a organizovat doprovodné aktivity, které umožní studentům nejen zlepšit fyzickou kondici, ale také získat cenné organizační a týmové dovednosti,“ říká Michal Novák, zakladatel platformy #ČESKObudoucnosti, která za projektem EDURUN.cz stojí.

Klíčové výhody pro školy:

  • Zapojení školy do celostátního projektu.
  • Rozvoj organizačních a týmových dovedností studentů.
  • Vytváření nezapomenutelných zážitků a podpora celoživotního vzdělávání.
  • Příležitost pro absolventy vrátit se na svoji alma mater a aktivně se zapojit.
  • Prostor pro zvýšení fyzické kondice studentů, učitelů i absolventů.

O platformě #ČESKObudoucnosti

Jsme nezisková platforma #ČESKObudoucnosti, právně zastřešená Asociací Studentů a Absolventů, která vznikla v roce 2008. Naším posláním je spojovat lídry dneška s lídry budoucnosti. To děláme v různých formách už 15 let a podporujeme tím vizi: ČESKO MOZKOVNOU SVĚTA DÍKY ŠPIČKOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Propojujeme aktivní osobnosti, podnikatele, učitele a ředitele škol, leadery na vysokých školách, zástupce neziskovek a nadací, politiky, zástupce velkých korporací a média. Ty, kteří dlouhodobě podporují talent, inteligenci a šikovnost lidí v Česku. Ty, kteří už mění nebo chtějí proměnit Česko na „mozkovnu světa“. Díky špičkovému vzdělávání.

S touto vizí také realizujeme projekty, které mají vizi Česka pomoct dosáhnout. Každý rok se našich aktivit a programů účastní stovky tisíc studentů a absolventů. Za 15 let naší existence to je již několik milionů občanů ČR.

Jsme platforma otevřená každé osobě a organizaci, která se chce na budoucnosti Česka svým dílem také podílet a ztotožňuje se s naší vizí a posláním.

Zdroj: Edurun.cz