Evropský projekt BENEFIT usiluje o podporu duševního zdraví mládeže

By | 13.5.2024

Duševní zdraví mládeže je v dnešní době velmi skloňovaným pojmem. Není divu, neboť dle NÚDZ přibližně 40% mladých lidí vykazuje známky střední až těžké deprese. Zatímco při onemocnění našeho těla zpravidla neváháme a vydáme se k lékaři, v případě nesnází duševního charakteru s návštěvou odborníka často váháme. Může nám bránit stud nebo pocit, že jsme selhali. A i ti, kteří se přece jen rozhodnou vyhledat pomoc psychologa či psychiatra, jsou rázem zastaveni až půlroční čekací dobou. Nabízí se tedy otázka, jakými jinými cestami můžeme duševní zdraví mladých lidí podpořit.

Jedním ze způsobů mohou být metodiky a materiály mezinárodního projektu BENEFIT, jehož záměrem je posílení duševní pohody a budování odolnosti mládeže. Projekt nezapomíná ani na ty, kteří s mladými lidmi pracují, a nabízí jim praktické nástroje pro jejich vlastní wellbeing (duševní pohodu) i pro jejich práci s mládeží. Všem zúčastněným tak poskytuje příležitost pracovat na své odolnosti, všímavosti a zlepšit tak své duševní zdraví.

Příručka odolnosti a všímavosti pro mládež

Prvním výsledkem projektu je Příručka odolnosti a všímavosti pro mládež. Cílem při tvorbě této příručky bylo nabídnout mladým lidem srozumitelný a zábavný nástroj, který jim poskytne inspiraci a návody, jak zlepšit své duševní zdraví prostřednictvím budování odolnosti, rozvoje všímavosti a vztahů s lidmi kolem sebe. 

Příručka, která je zdarma k dispozici zde, tematicky pokrývá tyto 4 kapitoly:

  • Duševní zdraví a wellbeing
  • Mindfulness/všímavost
  • Odolnost
  • Vztahy (vytváření pout)

Školící balíček pro pracující s mládeží

Mezinárodní konsorcium nyní dokončuje školící balíček pro pracující s mládeží v oblasti podpory duševního zdraví. Školící balíček bude zahrnovat učební plán v podobě elektronického kurzu na platformě projektu (www.benefitproject.org) a příručku, podle které se mohou pracující s mládeží řídit a používat ji ke vzdělávání a informování mladých lidí o možných cestách a způsobech zvyšování jejich odolnosti a všímavosti. 

Školící balíček se skládá z 5 vzdělávacích modulů:

  • Odolnost – budování emoční síly a strategie dobré pohody
  • Mindfulness – zvyšování povědomí o duševním zdraví a preventivní péče o sebe sama
  • Spolupráce – posílení podpůrných sítí pro různé profese i klienty*ky
  • Duševní hygiena – podpora pozitivních návyků v oblasti duševního zdraví
  • Technologie a bezpečnost – rozvoj zdravých digitálních návyků a vytváření pečujících a podpůrných prostor pro různé profese i klienty*ky

Školení pro pracující s mládeží 

Školící balíček bude dokončen během května a poté se bude konat školení pro pracující s mládeží, kteří se chtějí dozvědět více o klíčových aspektech péče o duševní zdraví a budování odolnosti. Toto školení proběhne ve dnech 27.5. a 28.5. v Praze. 

Na toto školení jsou pracující s mládeží zváni ZDARMA. Více informací a přihlášku naleznete zde

Za Českou republiku se na projektu podílí organizace SEMwell, která se zabývá sociálně-emočním učením a wellbeingem dětí, mládeže a dospělých. SEMwell je též pořadatelem výše zmíněného školení. 
Facebooková stránka projektu: www.facebook.com/benefiteuproject/

Zdroj: SEMwell