V reakci na regionální krizi způsobenou ozbrojeným konfliktem v Súdánu nelze potřebu zajištění možností pro vzdělávání nijak odkládat

By | 16.5.2024

Prohlášení výkonné ředitelky ECW Yasmine Sherifové k ročnímu výročí zahájení ozbrojeného konfliktu v Súdánu.

Konflikt v Súdánu je v současnosti jedním z vůbec nejhorších na světě a s jeho důsledky se potýkají miliony dětí a dospívajících v Súdánu i za jeho hranicemi.

U příležitosti ročního výročí zahájení tohoto krutého konfliktu vyzýváme světové lídry, aby zajistili, že všechny dívky i chlapci, kteří jsou tímto konfliktem postiženi, budou mít přístup ke kvalitnímu vzdělání, které jim má v budoucnu šanci zachránit životy. Závisí na něm jejich naděje i budoucnost.

Súdán zažívá nepopsatelně rozsáhlou humanitární krizi. Bez urychlené mezinárodní aktivity by tato katastrofa mohla zachvátit celou zemi a mít tak ještě ničivější dopad i na sousední země, jak budou uprchlíci zemi opouštět a přicházet do sousedních států.

V brutálním konfliktu i nadále narůstá počet nevinných obětí. Podle zpráv bylo zabito již více než 14 tisíc dětí, žen a mužů. Podle OSN naléhavě potřebuje humanitární pomoc polovina obyvatel Súdánu – celkem jde již o 25 milionů lidí, a to včetně 14 milionů dětí. Na pokraji hladomoru se podle odhadů nachází zhruba 5 milionů lidí.

V Súdánu také v současné době probíhá největší krize na světě, která souvisí s nuceným vysídlením obyvatelstva. Od 15. dubna 2023 bylo v Súdánu i mimo něj vysídleno již více než 8 milionů lidí, z toho 4 miliony dětí.

Většina škol v celé zemi je buď zcela zavřena, nebo se potýká se snahou znovu zahájit provoz, takže téměř 19 milionům dětí školního věku hrozí, že se nedočkají dostatečného vzdělání. Pro představu, jde o více ohrožených dětí, než je celkový počet obyvatel Finska, Irska a Norska dohromady.

Zástupci celosvětového fondu Education Cannot Wait (ECW) pro vzdělávání v mimořádných situacích a vleklých krizích, který je součástí OSN, a naši globální strategičtí partneři reagovali rychle, pružně a koordinovaně, aby dívkám a chlapcům zasaženým tímto složitým konfliktem poskytli bezpečí, naději a možnost kvalitního vzdělání.

Fond ECW doposud poskytl částku 10 milionů USD na řešení lokálních potřeb pro vzdělávání uprchlíků, přičemž byly oznámeny také první granty na řešení mimořádných událostí ve Středoafrické republice, v ČaduEgyptěEtiopii a v Jižním Súdánu. V Súdánu jsme poskytli finanční prostředky v celkové výši 28 milionů USD, a to včetně grantu ve výši 5 milionů USD oznámeného v srpnu 2023, který zajistí více než 86 tisícům dívek a chlapců přístup ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání.

Tyto investice nicméně bohužel nedostačují. Musíme zvýšit úroveň globálního financování vzdělávání ve všech zapomenutých krizových oblastech světa, jako jsou Súdán, Středoafrická republika, Čad, Sahel, Jižní Súdán a mnoho dalších. Ozbrojené konflikty, nucené vysídlení, klimatické změny a další vleklé krize po celém světě připravily o budoucnost celkem více než 224 milionů dětí.

To představuje hrozbu nejen pro globální bezpečnost a úsilí o dosažení cílů udržitelného rozvoje, ale jedná se také o útok na jejich lidskost. Bez bezpečných míst, kde se mohou vzdělávat a rozvíjet, jsou dívky vystaveny celé řadě vážných rizik, včetně dětských sňatků, sexuálního násilí, obchodování s lidmi či nucených prací. Chlapci jsou pak nuceni řešit situace zcela nad jejich síly a riskují, že budou nuceně naverbováni do řad dětských vojáků, skončí na nucených pracích či bude docházet k jiným formám útoků na jejich základní lidská práva. Jde o nekonečný koloběh násilí, vysídlování, chudoby, hladomoru, chaosu a nejistoty.

Díky programům školního stravování dostávají výživná jídla. Ve třídách, přístupných pro obě pohlaví, se mohou bezpečně učit. Díky podpoře v oblasti duševního zdraví a psychosociální podpoře mají možnost najít způsoby, jak znovu získat důstojnost a budovat silné a odolné místní komunity. Jde o systémový přístup, v rámci kterého jsou v našich investicích do udržitelného rozvoje na prvním místě právě děti a v našem celosvětovém úsilí o ukončení války a vybudování lepší budoucnosti pro další generace je na prvním místě lidskost.

V návaznosti na výzvy z dnešní konference na vysoké úrovni pro Súdán a jeho sousedyAfrický rok vzdělávání a další důležité aktivity v rámci snahy o dosažení cílů udržitelného rozvoje vyzývají veřejné dárce, soukromý sektor a filantropické nadace, aby urychleně mobilizovali částku ve výši 600 milionů USD na obnovenou podporu strategického plánu fondu ECW pro období 2023–2026. Zajištěním celkové částky 1,5 miliardy USD můžeme nabídnout pomoc 20 milionům dětí a dospívající mládeže.

Pro Living Sunday, mladou dospívající matku z Jižního Súdánu, která se navzdory všem komplikacím začala aktivně vzdělávat, je vzdělání příležitostí „zcela změnit svůj život“. V Etiopii, kde dlouhotrvající sucho zhoršené klimatickými změnami narušilo vzdělávání celé jedné generace, má dvanáctiletá Nakurchel poprvé v životě možnost chodit do školy. Podle jejích vlastních slov: „Vzdělání mi poskytlo křídla k pomyslnému rozletu.“ Musíme ale dokázat mnohem více. V subsaharské Africe dokáže i jednoduchý text přečíst pouze jedno z devíti dětí.

Súdán si nemůže dovolit čekat. Afrika si nemůže dovolit čekat. Zbytek světa musí bez jakéhokoliv váhání a pochyb na jejich volání o pomoc zareagovat.

KONTAKT: Gregory Benchwick, gbenchwick@unicef.org