Budoucnost podnikových systémů: Integrace umělé inteligence bude nezbytná

By | 28.6.2024

Unicorn Vysoká škola pořádala další ze série tradičních online konferencí Unicorn University Open, tentokrát na téma budoucnosti enterprise systémů, neboli velkých systémů, které integrují různé komponenty do funkčního celku. „Studie ukazují, že AI naši práci nenahradí, ale lidé, kteří ji umí efektivně využívat, nahradí pracovníky minulosti. Budoucnost podnikových systémů spočívá v integraci prvků AI pro využití v praxi, což zvýší produktivitu zaměstnanců,“ řekl na úvod Martin Filo, ředitel cloudové divize Unicornu a zároveň jeden z moderátorů konference.

Jakub Haláček na konferenci Unicorn University Open_zdroj-Unicorn Vysoká škola

Konference, která k online streamu přilákala stovky odborníků, studentů a nadšenců z oblasti informačních technologií a podnikových systémů, byla rozdělena do několika tematických bloků, v nichž vystoupili experti z předních technologických společností, jako jsou SAP, Microsoft, SAS nebo pořádající Unicorn. Každý blok se zaměřil na specifické aspekty podnikových systémů a jejich budoucnost s ohledem na integraci umělé inteligence (AI).

Digitální stavebnice pro digitální dvojče firmy

David Kimr, člen představenstva společnosti Unicorn a také její technický ředitel, na úvod prezentace zdůraznil zásadní roli digitálních dvojčat a jejich podpory informačními systémy v moderním podnikání. „Metodika uuP definuje 12 procesů, které pokrývají vše, co pro své fungování organizace potřebuje, a které jsou rozděleny do pěti hlavních oblastí – strategie, marketing, prodej, produkce a dlouhodobá péče o zákazníky – a sedmi podpůrných,“ uvedl Kimr a upozornil, že toto komplexní pokrytí procesů je nezbytné pro efektivní fungování organizace a její růst.

Kimr rovněž představil tři hlavní přístupy k vytváření digitálního dvojčete. „Existují velké enterprise systémy, které podporují všechny procesy, malé nezávislé aplikace a online služby, které podporují specifické části procesů, a kombinace obou přístupů pomocí stavebnice,“ vysvětlil. Tento flexibilní přístup podle něj umožňuje organizacím přizpůsobit si systém podle svých konkrétních potřeb a optimalizovat náklady i efektivitu. David Kimr společně s Milošem Vodrážkou, manažerem Product Hubu společnosti Unicorn, pak divákům konference ukázali, jak je možné vytvářet digitální dvojčata procesů, aktivit či organizační jednotky nebo projektu pomocí komponent digitální stavebnice.

David Kimr během své přednášky zdůraznil stěžejní produkt Unicornu –Business Territory, který slouží jako podnikový informační systém a je dostupný online v rámci služby Plus4U.net. „Tento systém umožňuje organizacím vytvářet své digitální dvojče pomocí aplikačního katalogu, který nabízí různé funkčnosti a lze jej ovládat jak psanou, tak mluvenou konverzací, čímž se zjednodušuje a zpřehledňuje práce v podnikovém informačním systému,“ dodal.

Dalším důležitým aspektem, který Kimr zmínil, je role umělé inteligence v automatizaci a zefektivnění procesů. „Umělá inteligence hraje klíčovou roli v automatizaci procesů a zajišťování efektivity,“ řekl. Toto umožňuje organizacím nejen zjednodušit správu úkolů, ale také například provádět komplexní finanční analýzy nebo predikovat vhodné obchodní modely, což přispívá k lepšímu rozhodování a celkové konkurenceschopnosti.

AI může výrazně zlepšit rozhodovací procesy

Petr Valuš, Azure Application & Innovation Specialist společnosti Microsoft, na konferenci promluvil o významu kybernetické bezpečnosti v moderním podnikání a o nových trendech a technologiích v této oblasti. Zdůraznil roli prevence a rychlé reakce na kybernetické hrozby pro ochranu firemních dat a systémů. Představil také konkrétní příklady úspěšných implementací bezpečnostních opatření v různých organizacích.

Michal Sůva, zástupce společnosti SAP Česká republika, ve své přednášce mluvil o budoucnosti ERP systémů v kontextu cloudových řešení a umělé inteligence. Zdůraznil, že SAP se již více než 50 let zaměřuje na optimalizaci podnikových procesů a integraci inovativních technologií. Představil novinky v oblasti cloudových ERP systémů a ukázal, jak SAP integruje AI do svých produktů. „Naše nová řešení SAP Joule přinášejí generativní AI přímo do podnikových procesů, což našim zákazníkům umožňuje dosáhnout nové úrovně efektivity a produktivity,“ zmínil Sůva. Stručně také připomněl historii společnosti a klíčové milníky, jako je zavedení SAP S/4 HANA a in-memory databáze, která umožňuje rychlejší zpracování dat. Představil i konkrétní příklady z Česka, včetně úspěšné implementace cloudového řešení u společností GasNet a Draslovka.

Konference pokračovala přednáškou na téma superstruktura a datová integrace, kterou prezentoval Luděk Šafář, zástupce společnosti SAS. Zaměřil se na to, jak integrace AI a pokročilé analytiky může zlepšit výkonnost ERP systémů. Upozornil na rychlý vývoj AI a jeho dopad na podnikové systémy a také zmínil, že AI může výrazně zlepšit rozhodovací procesy v podnicích. „Integrace umělé inteligence a pokročilé analytiky do ERP systémů může transformovat způsob, jakým podniky rozhodují a operují,“ konstatoval Šafář. Mluvil také o výhodách a rizicích použití velkých jazykových modelů, jako je ChatGPT, v podnikových aplikacích.

Kateřina Vašková, zástupkyně společnosti Microsoft, se ve své přednášce zaměřila na modernizaci ERP systémů prostřednictvím Dynamics 365. Zdůraznila, jak cloudová řešení mohou zajistit flexibilitu a škálovatelnost podnikových systémů. „Systém Dynamics 365 a naše Power Platform přinášejí firmám možnosti rychle reagovat na měnící se tržní podmínky a zefektivnit jejich podnikové procesy pomocí AI,“ podotkla Vašková. Současně představila možnosti, které Microsoft Power Platform nabízí pro tvorbu aplikací a automatizaci procesů v oblasti financí, marketingu a řízení dodavatelských řetězců pomocí AI.

Vzdělávání zaměstnanců moderními technologiemi

Konferenci zakončili Jana Adamová a Jakub Haláček z Unicorn Vysoké školy, kteří představili jejich přístup k digitálnímu vzdělávání a integraci AI do vzdělávacích procesů. Jana Adamová, výkonná ředitelka Unicorn Top Gun Academy, vysvětlila, jak Unicorn prostřednictvím své akademie, která se zaměřuje na kontinuální vzdělávání a využívá k tomu moderní technologie, systematicky vzdělává své spolupracovníky. „Koncepční vzdělávání je klíčové pro úspěch každé společnosti, a proto se v Unicornu zaměřujeme na digitální nástroje, které podporují efektivní a kontinuální vzdělávání našich spolupracovníků,“ poznamenala Adamová. Její kolega Jakub Haláček, výkonný ředitel Unicorn Publishing, na ni navázal praktickými ukázkami, jak mohou zaměstnanci využívat AI a digitální nástroje při svém vzdělávání. „Využívání umělé inteligence ve vzdělávání nám umožňuje poskytovat našim spolupracovníkům relevantní a aktuální znalosti, což výrazně zvyšuje jejich produktivitu a kompetence,“ uzavřel Haláček konferenci o budoucnosti Enterprise systémů, kterou si již nyní můžete pustit na oficiálním YouTube kanále školy.

Unicorn Vysoká škola plánuje pokračovat v pořádání dalších ročníků konference Unicorn University Open, aby i nadále poskytovala platformu pro sdílení nejnovějších poznatků a trendů v oblasti moderních technologií, kyberbezpečnosti, elektromobility, energetiky a ostatních témat.

Unicorn Vysoká škola je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních technologií, byznysu a datové analýzy. Soustředí se na systematické vzdělávání odborníků v akreditovaných bakalářských a magisterských programech s cílem maximalizace konkurenční výhody pro jejich budoucí uplatnění. Promyšlený vzdělávací systém řádně shrnuje a předává vyvážený komplex znalostí složený ze standardů dobré odvětvové praxe, aplikované výzkumné činnosti, korporátního přístupu a partnerské spolupráce s oborovými leadery.

Zdroj: PP Partners