Kutná Hora hostila konferenci EduFórum: Škola života

By | 5.10.2023

Edufórum v září zavítalo do nového města. Poprvé se konalo v Kutné Hoře v prostředí krásně zrenovovaného historického Dačického domu, ve kterém se nachází expozice představující české památky UNESCO. V konferenčním sále se navečer sešlo několik desítek účastnic a účastníků z různých vzdělávacích organizací, firem, škol i institucí, aby využili možnost vzájemně se seznámit a dozvědět se něco nového v oblasti vzdělávání.

EduFórum v Kutné Hoře začalo premiérou žákovského filmu

Oficiální program zahájila premiéra animovaného filmu Spláchnutím to nekončí, který během tři čtvrtě roku vytvořily žákyně 7. třídy 5. ZŠ v Kolíně a samy nám ho představily. Markéta Rosenkracová, která na jejich škole filmovou a multimediální tvorbu učí a zaštiťuje, pak přiblížila, jak taková aktivita může fungovat.

Další prezentaci měla mladá studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Anja Gladović, která využívá sociální sítě a multimédia k doučování matematiky s osobním přístupem k žákům, například formou Cvičebnice, která kombinuje tištěnou sbírku příkladů s videonávody k jejich řešení.

6 inovátorek a inovátorů prezentovalo, co úspěšně dělají ve vzdělávání jinak

Rudolf Tůma ze Vzdělávací společnosti pro finanční gramotnost představil online hru, jejímž cílem je zlepšovat povědomí o osobních financích.

Eliška Pácaltová z organizace Eduzměna Kutnohorsko pohovořila o tom, jak by se mohla dělat systémová změna ve vzdělávání a jak se o to jejich regionální projekt snaží například zapojením všech, nejen dětí, do prožitkového učení.

A Iva Černá popsala projekt Dobronauti.cz ve kterém vyvíjejí hry a pomůcky, jejichž cílem je přinést do tříd větší porozumění a pohodu (například jak zvládat konflikty nebo odlišnosti mezi lidmi) nejen mezi dětmi navzájem, ale i mezi dětmi a učiteli. A učitelé jsou důležitými spolupracovníky při tvorbě těchto her.

Lektoři zážitkové první pomoci vyděsili přítomné simulací

Nakonec vystoupil Ondřej Koudela, zakladatel PrPom – zážitkových kurzů první pomoci, nechyběla ani praktická ukázka, při níž mnozí nabyli dojmu, že jde skutečně někomu o život. Jak to probíhalo? Kolegyně Ondřeje se po prezentaci znenadání zhroutila na zem, mnozí rozpačitě postávali okolo, ale jiní na nic nečekali a začali pomáhat. Ondřej poté vytočil i číslo na fiktivní sanitku a dokonce jeden účastník vyběhl ven ji přivítat – pak se Ondřej omluvil a vysvětlili svůj záměr: „První pomoc se nedá naučit jinak než tím, že ji začneme dělat.“

Všechny krátké prezentace jsou k dispozici na našem Youtubovém kanálu nebo na platformě Newspark.

Večer byl zábavný i poučný a každý si odnesl nějaké nové znalosti, objevy nebo kontakty. Podívejte se na neformální a sdílnou atmosféru v reportážním videu od Pavla Filipa.

Autor textu: Martin Votava