Aplikovaný výzkum zná své vítěze. Den TA ČR 2023 ukázal, že věda není sci-fi a posouvá hranice naší společnosti

By | 3.11.2023

Technologická agentura ČR (TA ČR) již po jedenácté ocenila nejlepší projekty aplikovaného výzkumu za uplynulý rok. Celý Den TA ČR 2023 zastřešilo téma Věda není sci-fi? Posouváme hranice možného, které poukazuje na zásadní roli aplikovaného výzkumu a vývoje v budoucím rozvoji naší společnosti. Odbornou část programu alternovala unikátní webová stránka s články, videi a rozhovory k tématu. Ve večerních hodinách pak byly oceněny čtyři špičkové projekty s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství v kategoriích PARTNERSTVÍ, GOVERNANCE, BUSINESS a SPOLEČNOST. O absolutním vítězi hlasovala veřejnost prostřednictvím webu TA ČR spolu s diváky v sále, a stal se jím projekt z kategorie SPOLEČNOST, jehož řešitelé vyvinuli online systém pro odhalování nadaných dětí.

Den TA ČR má každý rok své specifické téma, které poukazuje na aktuální dění ve společnosti. V roce 2022 se tématem stala diverzita, pro letošek se Technologická agentura ČR zaměřila na posouvání hranic (nejen) v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací. „Letos jsme se rozhodli vyzdvihnout a ocenit ty výsledky projektů, které posouvají hranice, o nichž jsme si mysleli, že to už dál nejde. Pokud bych to měl uvést na příkladu, jedním z výherců se stal projekt, jehož řešitelé vyvinuli autonomního robota pro konstrukci stěny pomocí 3D tisku a robotické zdění přímo na staveništi. Technologie představuje mimořádný přínos pro obor stavebnictví, protože dokáže nahradit některé stavební práce prováděné člověkem a odstranit aktuální nedostatek pracovních sil,“ uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka. Den TA ČR 2023 se konal pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové.

Místo tradiční konference je vše letos dostupné na zbrusu novém webu

V odborné části Dne TA ČR nahradila tradiční konferenci speciálně vytvořená webová stránka s obsahem reflektujícím hlavní téma akce. Důvodem změny konceptu byla snaha přinést co nejvíce zajímavých praktických příkladů a informací k tématu posouvání hranic. Návštěvníci zde naleznou řadu článků, videí nebo rozhovorů s inspirativními osobnostmi nejen z výzkumné sféry a sami se mohou přesvědčit o tom, že věda posouvá a mnohdy i stírá hranice mezi nemožným a možným. „Bez výzkumu, vývoje a inovací by naše společnost nebyla tou, kterou dnes známe. Zkusme se podívat, co se za uplynulých dvacet let změnilo. V té době jsme si jen těžko dokázali představit, že téměř každý bude mít ‚tenkou destičku‘, která ‚umí‘ nejen telefonovat, ale dokáže nám poskytovat téměř všechny informace, které jsou na světě k dispozici,“ dodává Petr Konvalinka. Web je dostupný na adrese https://vedaneniscifi.tacr.cz/.

Slavnostní galavečer s předáváním Cen TA ČR proběhl již tradičně v prostorách historické budovy Národního muzea. Ocenění řešitelé vítězných projektů si domu odnesli originální skleněnou sošku od českého designéra Lukáše Jabůrka. „Ceny TA ČR získají ty nejkvalitnější projekty aplikovaného výzkumu uplynulého roku. Ocenění má být určitou formou motivace pro udržení a povzbuzení další spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Udělujeme je ve čtyřech kategoriích – Business, Partnerství, Společnost a Governance. O tom, komu poputuje pátá cena Český nápad rozhoduje veřejnost,“ upřesnil Petr Konvalinka. O absolutním vítězi a držiteli ceny Český nápad z dílny společnosti 3Dees rozhodla veřejnost prostřednictvím hlasování na webu TA ČR a diváci v sále. Ti zvolili projekt z kategorie Společnost, jehož řešitelé vyvinuli online systém, který pomůže pedagogům identifikovat nadané žáky.

Čtvrtkem 2. 11. 2023 Den TA ČR ale nekončí! Následují Ozvěny Dne TA ČR, tedy série regionálních debat, které proběhnou každou středu od 8. do 22. 11. 2023. A jaké regiony a témata byla vybrána pro letošní rok?

● 8. 11. 2023 Moravskoslezský kraj (Ostrava) – Výzkum a vzdělávání jako nové příležitosti pro mladé

● 15. 11. 2023 Jihomoravský kraj (Brno) – AI: Naděje a výzvy v době dezinformací

● 22. 11. 2023 Ústecký kraj (Ústí nad Labem) – Brownfieldy a dostupné bydlení: prostor pro nové možnosti transformace

Debaty se budou se vysílat online prostřednictvím YouTube kanálu TA ČR. Link pro připojení bude zveřejněn v den akce.

Zdroj: Technologická agentura ČR