Yidanova cena 2023: Nejvyšší světové ocenění v oblasti vzdělávání získávají Michelene Chiová a Shai Reshef

By | 10.11.2023

Nadace Yidan Prize Foundation udělila Yidanovu cenu za rok 2023, nejvyšší světové ocenění v oblasti vzdělávání, profesorce Arizonské státní univerzity Michelene Chiové a rektorovi Lidové univerzity Shai Reshefovi. Ocenila tak jejich inovativní řešení, která pomáhají studentům plně rozvinout jejich potenciál prostřednictvím zvyšování kvality výuky a studia, jakož i odstraňování bariér v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání na celém světě.

Professor Michelene Chi (left), 2023 Yidan Prize for Education Research Laureate, and Shai Reshef (right), 2023 Yidan Prize for Education Development Laureate

Yidanova cena, která se uděluje již sedmým rokem, systematicky vyzdvihuje nositele změn v oblasti výzkumu a vývoje vzdělávání díky možnosti veřejných nominací a přísnému, nezávislému procesu hodnocení. Michelene Chiová a Shai Reshef se jako laureáti Yidanovy ceny za výzkum v oblasti vzdělávání a Yidanovy ceny za rozvoj vzdělávání v roce 2023 připojí k celosvětové komunitě odborníků na vzdělávání, kterou Yidan Prize Foundation sdružuje. Každý z nich obdrží zlatou medaili a 30 milionů hongkongských dolarů (přibližně 3,8 milionu USD), z nichž polovinu tvoří neomezený projektový fond na podporu rozšiřování jejich práce.

„Laureátům Yidanovy ceny za rok 2023 srdečně blahopřejeme. Oceňováním inovativního a transformativního výzkumu a postupů, které přinášejí příležitosti pro studenty, pomáháme zlepšit svět prostřednictvím vzdělávání,“ uvedl zakladatel Yidanovy ceny dr. Charles Chen Yidan.

The two prizes are designed for impact: laureates receive a gold medal and HK$30 million (shared equally for teams), half of which is an unrestricted project fund to help them scale up their work.

Zviditelnění transformativních myšlenek ve vzdělávání přináší světlejší budoucnost

Yidanovu cenu pro rok 2023 za výzkum v oblasti vzdělávání získala Michelene (Micki) Chiová, držitelka ocenění Regents Award a fondu Dorothy Brayové a profesorka přírodních věd na Mary Lou Fulton Teachers College při Arizonské státní univerzitě (Arizona State University). Jakožto odbornice na kognitivní vědy je autorkou široce přijímané teorie kognitivního zapojení s názvem ICAP (Interactive, Constructive, Active, Passive – interaktivní, konstruktivní, aktivní, pasivní), která vytvořila základ pro definici aktivního učení a pomáhá pedagogům lépe porozumět procesu učení u jejich studentů a navrhovat plány učebních hodin či aktivity, které podpoří jejich zapojení.

Yidanovu cenu pro rok 2023 za rozvoj vzdělávání získal Shai Reshef, rektor a zakladatel Lidové univerzity (University of the People). Jeho model vysokoškolského vzdělávání – nezisková, akreditovaná, online univerzita se sídlem v USA, která nevyžaduje školné a celosvětově slouží více než 137 000 studentům – představuje inovativní a škálovatelné řešení potřeb dnešních studujících.

Yidan Prize Foundation Logo

Akcelerace vývoje vzdělávání pro pozitivní změny lidských životů a společnosti

Nadace Yidan Prize Foundation buduje globální komunitu zaměřenou na vzdělávání, která podporuje spolupráci mezi výzkumem a praxí. Tato komunita se neustále rozrůstá co do velikosti i vlivu a posiluje tak potenciál nadace prosazovat partnerství, která utvářejí budoucnost vzdělávání.

Slavnostní předání ocenění letos proběhne 3. prosince, 4. prosince pak bude následovat každoroční summit Yidanovy ceny. Na obou událostech se setkají přední světové osobnosti z oblasti vzdělávání, veřejné politiky a filantropie, aby společně oslavily laureáty ceny za rok 2023 a diskutovaly o řešeních, která přinesou významné a trvalé pokroky v oblasti vzdělávání.

Nominace na Yidanovu cenu za rok 2024 lze podávat od října 2023 do 31. března 2024.

Yidanova cena vyzdvihuje nositele změn ve vzdělávání a prostřednictvím svých projektových fondů podporuje rozšíření inovativních nápadů. Její nezávislý hodnotící výbor tvoří dvě komise, z nichž jedna se zaměřuje na výzkum v oblasti vzdělávání a druhá na rozvoj vzdělávání. Panely pečlivě kolektivně posuzují všechny nominace podle souboru čtyř kritérií: zaměření práce na budoucnost, její inovativnost, transformativnost a udržitelnost.

Yidanova cena je ocenění za inkluzivní vzdělávání, jež je udělováno jednotlivcům nebo týmům, kteří významným způsobem po teoretické nebo praktické stránce přispěli ke zlepšování vzdělávání.

Zdroj: https://yidanprize.org