Pracovníci škol požadují více peněz na vzdělávání

By | 29.11.2023

Prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi oslovil všechny poslance, aby podpořili pozměňovací návrhy k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2024, které dodatečně navyšují finanční prostředky pro kapitolu školství. Poslanecká sněmovna bude o všech pozměňovacích návrzích hlasovat ve třetím závěrečném čtení již 29. listopadu 2023.

„Věřím, že poslanci pro tyto pozměňovací návrhy zvednou ruku, a to bez ohledu na stranickou příslušnost,“ doufá Radek Sárközi, „finance na vzdělávání jsou totiž investicí s nejvyšší mírou návratnosti a největší efektivitou; o budoucí prosperitě České republiky v následujících dekádách se rozhoduje právě teď – výší investic do školství a vzdělávání dětí.“

Většina pozměňovacích návrhů pouze ruší vládou navržené škrty ve školském rozpočtu a dorovnává výdaje na úroveň roku 2023. Návrhy podali poslanci K. Rais, J. Berkovcová, S. Fridrich, J. Berki, M. O. Havel, M. Kupka, K. Kocmanová, D. Šimek nebo Z. Kettner.

„Pokud by byl rozpočet pro školy na příští rok schválen v aktuální podobě, jak ho zpracovala vláda Petra Fialy, dojde ke snížení kvality vzdělávání, což bude mít negativní dopady především na žáky,“ upozorňuje Radek Sárközi, „i proto spolek Pedagogická komora podpořil jednodenní výstražnou stávku ve školství, kterou vyhlásily školské odbory na pondělí 27. listopadu 2023.“

Více informací naleznete zde…

Spolek Pedagogická komora podporuje poslanecké pozměňovací návrhy navyšující školský rozpočet

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/spolek-pedagogicka-komora-podporuje_23.html

Návrh rozpočtu MŠMT na rok 2024 (kapitolní sešit)

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/rozpocet-2024-kapitola-333-msmt.html

Pedagogická komora podporuje vyhlášení stávky ve školách

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/pedagogicka-komora-podporuje-vyhlaseni.html

Radek Sárközi odpovídá na nejčastější dotazy ke stávce ve školství

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/radek-sarkozi-odpovida-na-nejcastejsi.html

Materiál MŠMT ke školskému rozpočtu na rok 2024

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/material-msmt-ke-skolskemu-rozpoctu-na.html

Dojde k propuštění skoro 10 000 pracovníků škol?

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/dojde-k-propusteni-skoro-10-000.html

Úsporná opatření ve školství (škrty v roce 2024)

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/usporna-opatreni-ve-skolstvi-skrty-v.html

Kapitola školství v návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/navrh-zakona-o-statnim-rozpoctu-cr-na.html

Pedagogická komora, z. s.

www.pedagogicka-komora.cz

Pedagogická komora – hlas rozumu ve vzdělávání

Pedagogická komora je nejpočetnější školský spolek v ČR. Sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ nebo VŠ (veřejných, soukromých i církevních). Pedagogická komora, z. s., má více než 3.000 členů a spravuje 40 facebookových skupin, v nichž si vyměňuje tipy do výuky a diskutuje více než 70.000 pedagogů ( https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/01/nove-specializovane-skupiny-pedagogicke.html )

Zdroj: Pedagogická komora