Konference „Jak sdílet, chránit a prosazovat evropské a demokratické hodnoty v době války“

By | 30.11.2023

Konference Evropského hnutí, Institutu evropských demokratů a dalších partnerů prozkoumá spolu se zahraničními osobnostmi, jak sdílet, chránit a prosazovat evropské a demokratické hodnoty v době války. Hostit ji bude v pondělí 4. 12. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

„Českou společnost charakterizuje dlouhodobě zanedbaná debata o významu členství země v Evropské unii. Spolu se Slovenskem Česká republika dlouhodobě vykazuje nejnižší zájem o volby do Evropského parlamentu. Průzkumy Eurobarometru nebo STEMu dále ukazují, že podstatná část veřejnosti jednoduše EU nerozumí. Jde o dlouhodobé selhání elit i médií. Situace se zvolna mění k lepšímu. Na unijní úrovni navíc sledujeme debatu o tom, zda EU nereformovat“ anotuje svůj úvodní příspěvek dopoledního panelu na téma identita zástupce ředitele ústavu pro evropská studia EUROPEUM Viktor Daněk. Na úvod vystoupí mimo jiné i Gábi Schmidt, místopředsedkyně bavorské koaliční strany Freie Wähler a profesor Univerzity La Sapienza Pier Virgiliio Dastoli, dříve poradce bývalého italského prezidenta Napolitana a šéf Zastoupení Evropské komise v Římě.

Záměrem pořadatelů je nastolit témata do nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Záštitu nad touto konferencí nazvanou „Jak sdílet, chránit a prosazovat evropské a demokratické hodnoty v době války“ přijali ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a člen Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, poslanec Jan Berki.

Do Prahy přijedou nebo promluví online zástupci sedmi evropských zemí – Itálie, Francie, Ukrajiny, Chorvatska, Černé Hory, Španělska a Německa. Hlavním organizátorem je Institut evropských demokratů (IED) založený v roce 2005 v Římě Francescem Rutellim a Francois Bayrou. Spolupořadateli jsou Evropské hnutí v České republice pod vedením Vladimíra Špidly, Pavla Trantiny a Edvarda Outraty, Evropský Institut Renaissance, který na pondělní konferenci zastupují Jana Šimková, Petr Fleischmann a Ivo Kaplán, a České centrum Mezinárodního PEN klubu pod vedením spisovatele Ondřeje Vaculíka, který také osobně vystoupí s příspěvkem „Evropa snů a skutečnosti“.

Účastníci budou debatovat o významu evropské integrace a nadějích, které přináší. „Musíme konstatovat, že jsme stále na začátku změny přístupu k tomu, abychom i mimo kulturní sféru dokázali to evropské považovat za naše,“ říká jeden z organizátorů konference Ivo Kaplán z Evropského institutu Renaissance„Bohužel, ani invaze Ruska na Ukrajinu nezměnila u mnohých našich spoluobčanů postoj směrem k přijetí identity evropské jako rozvíjející tu místní, krajskou, či národní. Stále si mnoho z nás není jisto, nemáme-li stavět výše to, co regiony Evropy spojuje nad to, co je rozděluje a jak vždy připomínal Karel Schwarzenberg, zdali patříme na Východ nebo na Západ,“ dodává.

Debata bude přístupná veřejnosti, z organizačních a kapacitních důvodů je nutná registrace na stránkách pořadatele – Evropského hnutí v ČR, kde naleznete i celý program se všemi řečníky. Přihlášky je možné posílat do 30. 11.