DEUTSCH PLUS: V Česku vznikla nová síť na podporu německého jazyka

By | 12.12.2023

V České republice byla založena nová iniciativa na podporu kvalitní výuky němčiny. Stalo se tak v rámci vzdělávacího projektu DEUTSCH PLUS ČESKO, jenž z podnětu Goethe-Institutu sdružuje 23 českých, moravských a slezských škol. Německá inciativa nabídne zapojeným školám materiální, odbornou a vzdělávací podporu pro jejich výuku německého jazyka.

Ze založení sítě DEUTSCH PLUS TSCHECHIEN v Goethe-Institutu. Listopad 2023. Foto Goethe-Institut

„V Česku se již delší dobu diskutuje o zrušení druhého povinného cizího jazyka pro žáky a žákyně základních škol. V této souvislosti je podpora německého jazyka na školách obzvláště potřebná,“ uvedl ředitel jazykového oddělení Goethe-Institutu Thomas Gödel. „Velmi si proto vážíme toho, že se nová iniciativa DEUTSCH PLUS ČESKO koná nejen pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo, ale také pod záštitou českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ dodal Gödel.

Úvodní konference k mezinárodnímu vzdělávacímu projektu se zúčastnili zástupci 23 českých, moravských a slezských škol, které mají zájem podpořit u svých žáků kvalitní výuku německého jazyka. Po úvodních proslovech, které pronesl PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a Susanne Lindsay, vedoucí Kulturního oddělení na velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, byly slavnostně podepsány dohody o spolupráci mezi Goethe-Institutem a třiadvaceti školami.

V rámci této spolupráce školy získají od Goethe-Institutu pestrou a především dlouhodobou podporu pro výuku němčiny: již nyní jsou připravovány pravidelné semináře pro vyučující němčiny, online-setkání zacílená na výměnu zkušeností, soutěže, kvízy a řada aktivit pro žáky a žákyně, kteří se učí německy. Spolupráce se bude odehrávat i na bázi zkoušek, kdy budou moci žáci a žákyně zapojených škol získávat jazykové certifikáty přímo od Goethe-Institutu. V plánu je rovněž soutěž o nejlepšího němčináře či němčinářku a zapojené školy mohou samozřejmě počítat i s materiální podporou své výuky.

Partnerská síť DEUTSCH PLUS ČESKO je inspirována obdobným projektem, který Goethe-Institut již několik let úspěšně provozuje v Polsku. Pobočky německého jazykového a kulturního institutu ve Praze, Varšavě a Krakově rovněž plánují společné projekty pro žáky a žákyně ze zapojených škol.

Bližší informace je možné najít na strákách www.goethe.de/cesko/deutschplus.

Zdroj: Goethe-Institut