Prevence konfliktního jednání ve školách

By | 13.12.2023

V novodobém světě jsou děti ovlivněny vysokými nároky na výkon ve všech oblastech života a sociálními médii, kde se tento výkon porovnává. Z výzkumu Národního ústavu duševního zdraví z jara vyšlo najevo, že 40% deváťáků trpí těžkými depresemi a nejméně 30% úzkostmi. To je alarmující výsledek. Co s tím můžeme udělat?

Znáte výraz „transformace myšlení“ ve spojení se školou? Je to posun od tradičního k bezpečnějšímu a všechny zahrnujícímu prostředí, kde jsou žáci podporováni ve svém osobním i emocionálním rozvoji.

Po našem pilotním programu vidím, že když se změní atmosféra školy, procento dětí trpící depresemi a úzkostmi klesá. Workshop Prevence konfliktního jednání je skvělou příležitostí pro učitele změnit přístup k této oblasti a přistupovat k dětem jinak. Tento program můžete poptat pro svou školu nebo třídu přes naše stránky www.stastnaskola.eu.

Jak tedy konkrétně přispět k prevenci psychického ohrožení?

  • Zavedením vzdělávání o emocích do osnov.
  • Podporou žáků zvládat stres a sociální tlak pochopením jejich podstaty.
  • Změnou v přístupu pedagogů, vedení školy i rodičů k duševnímu zdraví dětí.
  • Otevřenou komunikací.
  • Vytvářením důvěrného prostředí a poskytnutím zdrojů pro zvládání emocionálních výzev.

Ve školách se mnozí snaží podporovat žáky v jejich učení se životu. Konfliktní jednání dětí je ale často nepochopené jejich okolím, včetně odborníků nebo rodičů. Věřím, že osvětou a prevencí, která ukazuje na podstatu našeho chování, našeho chápaní bezpečí a podstatu vypořádávání se s vlastními výkyvy emocí, pomůžeme školám být šťastným místem pro šťastné děti a dospěláky.

Transformativní přístup ve vzdělávání může vytvořit ideální podmínky pro vznik generací, které budou tvořit společnost z pocitu štěstí a radosti. Až se školy stanou prostředím podpory rozvoje a osobního blaha, můžeme se těšit na budoucnost, ve které lidé budou žít plnohodnotný a naplněný život.

Autorka textu: Jana Bolková, www.stastnaskola.eu