Mezioborová spolupráce a včasná péče přispívá ke zlepšování vzdělávacího úspěchu dětí, upozorňuje kampaň Platformy pro včasnou péči

By | 18.12.2023

Na čtyři desítky poskytovatelů včasné péče a členů Platformy pro včasnou péči se sešlo na dvoudenním setkání Platformy pro včasnou péči v Mostě. Součástí odborného programu byla i návštěva obce Obrnice, kde zhruba 1 600 osob žije na sídlišti, které je identifikováno jako sociálně vyloučená lokalita. Obec se také řadí mezi jedno ze tří míst v republice, kde je nejvíc exekucí na počet obyvatel. Navzdory těmto faktorům se díky cílené spolupráci místních aktérů daří zvyšovat vzdělávací úspěch obrnických dětí. Na včasné zapojení sociálně znevýhodněných dětí do předškolního vzdělávání již tři roky upozorňuje Platforma pro včasnou péči, která v těchto dnech zahájila kampaň. Součástí kampaně je videospot, který informuje o významu včasné péče v celém systému vzdělávání.

Foto: Daniel Šainer

„Na příkladu dobré praxe v Obrnicích lze ukázat, že díky cílené podpoře předškolního vzdělávání, spolupráci a propojenosti jednotlivých aktérů v daném mikroregionu lze zvyšovat vzdělávací úspěch sociálně znevýhodněných dětí. Inspiraci můžeme vidět především ve fungující spolupráci mateřské školy a sociálních služeb za podpory obce. Chceme ukázat to dobré co se děje, proto jsme v těchto dnech spustili kampaň Spolu a včas. Jejím hlavním prvkem je edukativní video, které popisuje důležitost včasné péče,“ vysvětluje předsedkyně Platformy pro včasnou péči Pavlína Kráčmarová

Obec Obrnice má dle posledních výsledků sčítání obyvatel nejvíce dětí do 14 let v Česku. V celkovém počtu dvoutisícové obce Obrnice je to zhruba čtvrtina obyvatel. „U dětí ze sociálně slabých rodin je kvalitní předškolní vzdělávání rozhodující pro start na základní škole a budoucí úspěch v životě. Vzdělávací programy a intervence mají prokazatelně nejvyšší dopad v brzkém věku. Alespoň dva roky v mateřské škole zásadně zvýší šanci, že děti dobře zvládnou školní docházku. Navíc včasná a kvalitní investice do rozvoje dětí přináší výsledky i z ekonomického hlediska. PAQ Research ve své analýze vypočítal, že když se sociálně znevýhodněné dítě zapojí do předškolního vzdělávání, tak díky lepším schopnostem a následnému uplatnění na trhu práce odvede do státního rozpočtu v průměru za život o 0,5 mil. Kč více než bez účasti v předškolním vzdělávání,“ doplňuje Pavlína Kráčmarová

Dle mapavzdelavni.cz od PAQ Research, docházka do mateřské školy silně souvisí s mírou destabilizující chudoby v regionu (exekuce, bytová nouze, velmi nízké vzdělání apod.). I přesto, že Obrnice tyto faktory splňují, daří se zdejší děti zapojovat do předškolního vzdělávání. „Nejdůležitější je si vybudovat dobrý vztah s rodiči. Základem je důvěra. Pokud nám rodiče důvěřují, tak s námi otevřeně komunikují nejen o vzdělávání dětí, ale i o rodinných záležitostech. V dobré atmosféře a fungujících vztazích lze vyřešit mnohé. Důvěra a dobrá spolupráce je podstatná i ve vztahu se zřizovatelem,“ popisuje Vladimíra Pechanová, ředitelka mateřské školy v Obrnicích a členka odborné rady Platformy pro včasnou péči. 

Její slova potvrzuje místostarosta Obrnic Miroslav Grosser. „S mateřskou školou úzce kooperujeme. Vzhledem k tomu, že do zdejší MŠ chodí 70 % dětí ze sociálně slabých rodin, rozhodli jsme se například, že nebudeme vybírat úplatu za předškolní vzdělávání, tzv. školné. Všechny mimoškolní akce jsou pro děti zdarma, hradíme je z rozpočtu zřizovatele, čímž zajišťujeme rovný přístup ke vzdělání.“

Foto: Daniel Šainer
Foto: Daniel Šainer

Dalším hybatelem vzdělávacího úspěchu v Obrnicích je Obrnické centrum sociálních služeb, které poskytujeterénní programy, nízkoprahové zařízení, odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační služby (SAS). Jen v roce 2022 se akcí SAS v Obrnicích zúčastnilo celkem 686 lidí a z toho 518 dětí.

„Když se v mateřské škole objeví dítě a rodina, která potřebuje pomoci, scházíme se s Obrnickým centrem sociálních služeb a potíže se snažíme vyřešit. Základem je pomoci rodině ve více oblastech najednou a působit preventivně. Máme sepsané Memorandum o spolupráci mezi námi, základní školou a sociálními službami. Spočívá nejen v pravidelném setkávání a sdílení praxe mezi námi,“ doplňuje Pechanová. 

A jak pracuje Obrnické centrum sociálních služeb? Pracovníci centra vyhledávají rodiny, jejichž děti mají povinné předškolní vzdělávání a vysvětlují jim důležitost vzdělání. Každý, kdo se do obce přistěhuje je podchycen danou službou, která je směřuje na patřičné instituce, pomohou jim se zápisem do mateřské školy nebo základní školy. „Děti ve věku 6 – 12 let, které se dochází doučovat do našeho nízkoprahového zařízení, se zlepšují nejen v prospěchu, ale také v zodpovědnosti. Nově se nyní ve spolupráci s obcí soustředíme na kariérové poradenství pro žáky, kteří končí základní školu. Cílem je, aby pokračovali ve studiu na střední škole nebo na učilišti,“ říká Lucie Matějovicová, ředitelka Obrnického centra sociálních služeb. 

Konkrétní výsledek úspěchu obrnické spolupráce ilustruje příběh romské nevidomé dívenky Kamily, která do zdejší mateřinky nastoupila k povinnému předškolnímu vzdělávání. Následně pokračovala na zdejší základní školu a zapojila se i do programů Obrnického centra sociálních služeb. V té době již bylo zřejmé, že je velmi talentovaná v oblasti hudby. Po základní škole, byla přijata na konzervatoř Jaroslava Ježka do Prahy. Dnes se profesionálně věnuje hře na harfu a do Obrnic se ráda vrací. 

Na včasné zapojení sociálně znevýhodněných dětí do předškolního vzdělávání již tři roky upozorňuje Platforma pro včasnou péči, jejíž vznik podpořily Nadace OSF, Nadace České spořitelny a Nadace Albatros. Od začátku roku 2023 je Platforma samostatným spolkem, sdružuje více než 40 členských organizací z celého Česka a usiluje o systémové změny v oblastech, které jsou pro včasnou péči zásadní. 

Podívejte se na videospot o důležitosti včasné péče, který vznikl za podpory Nadace OSF. 

Zdroj: Vlasta Holéciová, www.vcasnapece.cz.