Rok 2023 v Srdcové Sedmě

By | 4.1.2024

Říká se, že ve společnosti neexistují žádné standardy, šablony nebo univerzální přístupy. Jsme různí a individuální. Výška, váha, věk, vzhled, národnost, speciální potřeby, nedostatek znalostí nebo zkušeností – nejsme si podobní, každý z nás je individualita. To, co je považováno za „nevýhody“, jsou ve skutečnosti naše silné stránky. Aktivity Srdcové Sedmy v roce 2023 ukazují, že lze neúnavně prosazovat kreativitu, sociální začleňování a rozvoj mládeže v evropském a globálním měřítku.

Produktivní rok jsme začali tak, že jsme vytvořili peer to peer video k projektu Creativity for Social Inclusion, ve kterém sdílely svoje názory na inkluzivní přístupy v globálním pohledu účastnice ze Zambie, z Ukrajiny a z České republiky.

Jaro roku 2023 vypadalo také produktivně. V březnu jsme hostili  vzdělávací mobilitu Erasmus+ pro „Creativity for Social Inclusion.“ Během mobility bylo využito metod živé knihovny. Dále účastníci navštívili sociální kavárnu kavárnu Šternberk a také jedničku v zaměstnávání  lidí se zdravotním postižením – sdružení Neratov v Orlických horách.

Srdcová Sedma věnovala květen projektu „Stepping Disability“. Tato iniciativa zdůrazňovala aktivní účast osob se zdravotním postižením jako základní lidské právo a podporovala inkluzivitu ve společnosti.

Ostatně v listopadu jsme měli další vzdělávací mobilitu v Rumunsku opět v rámci projektu „Creativity for Social Inclusion“. Velké finále roku se konalo v Craiově v Rumunsku s transformačním divadelním workshopem. Účastníci se ponořili do základů umění, možnosti emocionálního vyjádření a sebeobjevování a získávali dovednosti pro závěrečné představení, ve kterém Srdcové Sedma řešila sociální začleňování tím, že zpochybňovala stereotypy o postižených jedincích. Prostřednictvím výtvarného umění a médií se projekt zaměřoval na odstranění předsudků, podporu handicapované mládeže a prosazování spravedlivého zacházení.

V dubnu jsme měli jeden speciální projekt „Europaize Yourself“. Byla to výměna mládeže v Praze. V reakci na rostoucí euroskepticismus jsme zorganizovali výměnu mládeže, na níž se sešli účastníci ze Švédska, z České republiky, ze Severní Makedonie a ze Španělska. Cílem projektu bylo sdílet neformální učení o Evropě a podporovat kulturní povědomí mezi mládeží.

Další stanice: Železná Ruda. Týden v Železné Rudě, kde Srdcové Sedma zkoumala emoční inteligenci v projektu Erasmus+ „Skills for Future“. Tato iniciativa byla zaměřena na leadership, kulturní povědomí, pozitivní sebevnímání, komunikaci a motivační dovednosti.

Léto jsme zahájili neméně produktivně. V Istanbulu se konalo průběžné setkání manažerů projektu „Creativity for Social Inclusion“. Zástupci z pěti zemí se sešli, aby diskutovali a rozvíjeli kompetence pro handicapované, přičemž kladli důraz na využití umění a kreativity jako nástrojů sociálního začleňování. Setkání se zaměřilo na sdílení nápadů, diskusi o nástrojích sdílení a plánování budoucích aktivity a výstupů.

V červenci se konal projekt „Synergie“ v Rezekne, Lotyšsko. Zúčastnili se vedoucí a pracovníci mládeže z Lotyšska, z Itálie, z České republiky a ze Severní Makedonie, kteří vytvořili platformu pro výměnu kreativních nápadů a také trvalá partnerství v oblasti práce s mládeží.

V září jsme měli ještě jednu offline praxi „Sustainable YOU(th)“ v litevském Vilniusu. Srdcová Sedma tam vyslala český tým na projekt zaměřený na změnu klimatu a podporu udržitelného chování. Cílem výměny bylo zvýšit povědomí mezi mladými lidmi a zlepšit sociální začlenění osob s omezenými příležitostmi.

Závěrem lze říci, že úsilí Srdcové Sedmy po celý rok 2023 ukazuje odhodlání podporovat kreativitu, inkluzi a osobní rozvoj, zejména v případě poskytování myšlenky sociálního začleňování. Snažíme se bořit osobní a národní bariéry a zpochybňovat společenské normy. Srdcová Sedma má ambici stát se organizací stojící jako maják pozitivních změn v celosvětové komunitě.

A co nás čeká v roce 2024?

V souvislosti s naším posláním pracujeme ve jménu inkluze. V únoru uspořádáme závěrečnou konferenci, kde představíme výstupy dlouhodobých projektů Creativity for Social Inclusion a Build 4 Future.

Pak Srdcová sedma plánuje uspořádat dvě vzdělávací akademie. První bude pro maminky, které se starají o děti se speciálními potřebami – zatím má tento projekt pracovní název Mum´s power. Druhá bude věnována mládeži se zdravotním postižením – My way. Tento projekt by měl pomoci cílové skupině dosáhnout více dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšný vstup na trh práce. Srdcová sedma se tedy ještě více otevře mladým dobrovolníkům. Tento rok jistě přinese ještě více tajemství a překvapení ;-).

Zdroj: Hana Roubíčková, hanka@srdcovasedma.cz