Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2024

By | 11.1.2024

XVI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2024 proběhne ve dnech 23. až 25. 1. 2024 na výstavišti PVA Expo Praha v hale 4. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 23. a 24. 1. od 8:30 do 16 hodin a 25. 1. od 8:30 do 15 hodin.

Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Praze převzali:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
  • Rektor Českého vysokého učení technického v Praze  doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
  • Poslanec Parlamentu ČR – prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
  • Hejtmanka středočeského kraje  Mgr. Petra Pecková
  • Primátor hlavního města Prahy  doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
  • Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice  Andreas Künne
  • Velvyslanec Francie v České republice  Alexis Dutertre
  • Velvyslanec Španělska v České republice  Alberto Moreno Humet

Veletrh návštěvníkům nabídne 326 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 7 000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy ze třinácti zemí světa. Budou zastoupeny vzdělávací instituce z České republiky, Rakouska, Německa, Irska, Spojených arabských emirátů, Velké Británie, Belgie, Kanady, Dánska, Litvy, Nizozemí, Slovenska a Španělska.

Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bez pochyb je.

Veletrh je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké školy využít. Všechny doprovodné programy jsou pro návštěvníky zcela zdarma.

Nejvýznamnějším doprovodným programem veletrhu jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v kongresovém sále výstaviště PVA Expo Praha. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia v akademickém roce 2024/2025 i informace ze zákulisí studia přímo od studentů a absolventů vysokých škol. Během tří dnů proběhne celkem 40 přednášek.

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat Test studijních typů a zjistit, zda je ekonomický, humanitní, technický, přírodovědný nebo umělecký typ. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní program.

V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet zajímavé vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, nejrůznější pokusy a další náplň studia v rámci technických a přírodovědných oborů vysokých škol.

Do doprovodného programu se zapojí:

• ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

• MASARYKOVA UNIVERZITA

• UNIVERZITA OBRANY

• UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

• UNIVERZITA KARLOVA

• UNIVERZITA PARDUBICE

• UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

• VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

• VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

• VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Pro studenty zajímající se o studium v zahraničí je připraveno Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí. Poradenské centrum studentům pomůže s celým procesem od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení až po organizaci cesty a ubytování.

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program sestávající z 29 přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národního pedagogického institutu a dalších institucí.

Pro pedagogy je také k dispozici souhrnný informační set o vystavujících školách a poradenská aplikace Gaudeamus Advisor. Aplikace aktuálně obsahuje přes 750 vzdělávacích institucí a 10 000 studijních programů.

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku získá každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz.

Registraci doporučujeme i všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů, mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a přístup do Testu studijních typů již před veletrhem. Na www.gaudeamus.cz je nově otevřený předprodej elektronických vstupenek. Studenti mají možnost si předem zakoupit základní nebo zlevněnou vstupenku a ušetřit tak čas při vstupu na veletrh.

Na XVI. ročníku veletrhu proběhne Soutěž o nejlepší expozici. V rámci soutěže bude nezávislá komise hodnotit přihlášené vystavovatele podle osmi kritérií. Hodnocen bude nejen vzhled expozice, ale zejména způsob prezentace informací o studiu, komunikace s návštěvníky a účast v doprovodných programech. Hodnotící komise bude složena přímo ze studentů. Do soutěže je k datu vydání této zprávy přihlášených 13 vystavovatelů. O cenu pro nejlepší expozici veletrhu Gaudeamus Praha 2024 se budou ucházet:

• Autoškola NOBE

• České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

• Masarykova univerzita

• Metropolitní univerzita Praha

• NEWTON University

• Prague City University

• University of New York in Prague

• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

• Univerzita Karlova

• Univerzita obrany

• Vysoká škola ekonomická v Praze

• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

• Vyšší odborná škola publicistiky

Veletrh bude slavnostně zahájen dne 23. 1. 2024 v 9 hodin v kongresovém sále v 1. patře vstupní haly III na výstavišti PVA Expo Praha.

Zdroj: MP-Soft, info@gaudeamus.cz, www.gaudeamus.cz