Personální politika v roce 2024 pohledem Firemního sociologa

By | 12.1.2024

Bude dost zaměstnanců? Bude dost pracovních míst? Ještě nikdy nebylo předpovídání personálních trendů tak náročné, jako letos. Česká republika vstupuje do roku 2024 s rekordně nízkou nezaměstnaností, ale také v situaci, kdy řada zaměstnavatelů šetří a hledá rezervy. Tyto rezervy, prozatím, neměly charakter propouštění. 

Firemní sociolog registruje mírný optimismus u firem, s nimiž se setkáváme. Zaměstnavatelé očekávají návrat k hospodářskému oživení v průběhu 1. či druhého kvartálu 2024. Pokud oživení nastane, můžeme očekávat tlaky na zvyšování mezd a návrat zaměstnaneckých benefitů. Pokud nenastane, mohlo by, k překvapení části veřejnosti, dojít ke skokovému nárůstu nezaměstnanosti v důsledku propouštění. 

Změny v legislativě krátkodobého zaměstnávání patrně povedou ke změnám  v organizaci práce. Řada sezónních pozic nebude obsazena nebo zanikne, případně bude nahrazena technologiemi. 

Pokud nastane návrat k hospodářskému růstu, nejspíše nás čekají také tlaky na dovoz pracovních sil ze zahraničí a snaha o posilování kvalifikace a sociálních vazeb zaměstnanců z Ukrajiny, kteří do České republiky přišli v roce 2022.  U nich však zaměstnavatelé nevědí, zda s nimi mohou dlouhodobě počítat, kromě jiného z důvodu nejasné politiky státu.  

„Ať už nás v  roce 2024 čeká růst, nebo naopak ochlazení, je to příležitost k hledání nových cest a k inovacím. Lidé jsou tím, čím jsou, protože se dovedou přizpůsobit,“ říká Vojtěch Bednář, zakladatel Firemního sociologa. 

Více informací najdete na adrese https://www.firemni-sociolog.cz/cz/uzitecne-informace/clanky/806-personalni-politika-a-prace-v-roce-2024

Firemní sociolog® je poradenský institut zaměřený na leadership, vztahy ve firmách a personální politiku. Pomáháme firmám pracovat s lidmi. Podporujeme management, hledáme řešení personálních problémů. Posilujeme autoritu vedení a stojíme na straně na straně zaměstnavatelů. 

Zdroj: PhDr. Vojtěch Bednář, tel. 731 782 385, e-mail: vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz