Proč se ve firmě seznamovat s cirkulární ekonomikou? Čeká to všechny, ale můžete mít náskok, tvrdí expert

By | 23.1.2024

Vzdělávat se v oblastech odpadového hospodářství, ESG nebo cirkulární ekonomiky obecně, bude podle Petra Novotného z Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) pro většinu firem nevyhnutelné. Mít informace včas a srozumitelně může představovat klíčovou konkurenční výhodu. Jaké otázky dostává na školeních nejčastěji, co se vysvětluje nejobtížněji a jak může školení cirkulární ekonomiky pomoci firemní kultuře?

Zdroj: INCIEN

Institut cirkulární ekonomiky, který začal po vzoru zahraničních organizací aktivně řešit téma cirkularity mezi prvními v ČR, poskytl již stovky prezentací, přednášek a konzultací. Aktuální nabídka školení obsahuje téma cirkulární ekonomiky v souvislosti s odpady, energetikou a ESG. “ESG je stále poměrně nová látka a kromě úzké skupiny manažerů, kteří mají tuto problematiku přímo na starosti, má jen málokdo ve firmě dobrou představu o tom, jaká rizika a jaké příležitosti pro jejich podnikání s sebou tématika ESG přináší,“ uvádí Novotný. Přitom ale podle něj  povinnosti vyplývající z nové legislativy často dopadají na mnoho řadových zaměstnanců nebo manažery mimo ESG či CSR oddělení. Ti musejí nově sbírat data nebo měnit zaběhnuté postupy. “Pokud jim zaměstnavatel dobře nevysvětlí, jaký je význam těchto změn, může se z jejich strany setkat s rezistencí a neochotou tyto změny realizovat,” vysvětluje Novotný.   

Petr Novotný vedl se svou kolegyní, Evou Ryšavou, projekty pro velká jména jako Lidl, Velux nebo klub Sparta. Zároveň koordinuje pracovní skupinu Českého cirkulárního hotspotu a se svými kolegy pravidelně objíždí také české obce nebo mezioborové akce. Má tak vhled do komerční, akademické i veřejné sféry. “Na analýzách míváme různé návštěvy – někdy z řad vedení obcí, jindy z řad veřejnosti nebo místních žáků. Přizpůsobit jazyk a míru detailu konkrétnímu oddělení v rámci prezentace není problém. Chceme podat kontext relativně nových situací a okolností tak, aby došlo k pochopení souvislostí a k většímu zapojení kolegů do potřebných aktivit,” dodává Novotný coby zkušený lektor.

“Informací není nikdy dost. Třeba takové třídění kuchyňského odpadu ve firmách – stále se setkávám s názory, že nejde o podstatnou položku směsného komunálu. Jenže bioodpad a další nevytříděné položky na skládkách při rozkládání produkují skládkový plyn, který je přibližně třicetkrát účinnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. Když lidem tuto skutečnost vysvětlíme, mají možnost se poučeně rozhodnout. Vaše kolegy to může překvapit, informovat i motivovat zároveň a pokud jste zavedli nebo se chystáte realizovat změny v interním třídění, je tento zájem prvním krokem k úspěchu. A to zdaleka neplatí jen pro odpady,“ uzavírá Novotný z INCIEN.

Zdroj: INCIEN

Podívejte se na ukázku z televizního rozhovoru s Petrem Novotným k tématu zálohování: