Konference iniciativy Czech Women in Sport v Poslanecké sněmovně otevírá diskusi k přehlíženým tématům rovných příležitostí ve sportu

By | 20.2.2024

Podíl žen v rozhodovacích funkcích, rozdíly ve financování ženského a mužského sportu, genderově podmíněné násilí, alarmující situace v Česku, ochrana integrity sportovkyň a zajištění bezpečného prostředí ve sportu pro mladistvé, adolescentní, rekreační i výkonnostní sportovkyně. To byla hlavní témata konference „Postavení žen ve sportu“, kterou 30. ledna 2024 hostila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pod záštitou předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. Konferenci organizovala iniciativa Czech Women in Sport (CZEWIS).

„Situace v Česku je alarmující. Odhad procentuálního zastoupení žen ve vedení sportovních organizací v Česku je mezi 6 a 8 %. V rámci EU patříme do podprůměru a v porovnání například se Švédskem zjišťujeme, že genderová vyváženost je v Česku zcela nevyhovující i v jiných oblastech,“ vysvětluje zakladatelka spolku CZEWIS, Markéta Vochoska Haindlová. Ženský sport je také chronicky podfinancovaný; až 70 % finančních zdrojů je směřováno na muže/chlapce. Samostatnou kapitolou je pak problematika genderově podmíněného násilí v českém sportu.

Na zmíněná témata diskutovaly osobnosti z řad odborné sportovní veřejnosti – Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru, Barbora Černošková, televizní sportovní moderátorka, sportovkyně Ilona Burgrová a Daniela Nacházelová nebo zakladatelky spolku CZEWIS, Markéta Vochoska Haindlová a Lenka Koenigsmark. Akci s účastí celé řady osobností z českého sportovního prostředí moderoval Jakub Železný.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová dodává: „Téma podreprezentace žen v rámci vedení českých sportovních organizací je bohužel dlouhodobě přehlížené. Představuje přitom jednu z největších nerovností v mezinárodním srovnání. Považuji proto za velmi potřebné otevřít konferencí v Poslanecké sněmovně hlubší debatu na toto téma. Věřím, že tím přispějeme nejen k systémovému narovnání postavení žen v našem sportu, ale také ke změně pohledu širší veřejnosti na ženský sport jako takový. Právě proto jsem nad konferencí převzala svou záštitu.“

„Nadějí na změnu je pevnější legislativní ukotvení principů rovných příležitostí ve sportu a transformace střešních organizací tak, aby jejich členové měli dostatečnou motivaci pro implementaci těchto změn,“ uzavírá předsedkyně CZEWIS Markéta Vochoska Haindlová.

Zdroj: CZEWIS