Speed dating na pražských vysokých školách

By | 15.4.2024

V dubnu se bude konat unikátní akce Propojme se, která si dává za cíl seznámit studentstvo dvou pražských vysokých škol. Akce vzniká spojením čtyř různých subjektů, a to poradenského pracoviště ČVUT (Centrum informačních a poradenských služeb a Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA), Poradenského a kariérního centra VŠCHT a nevládní organizace Konsent.

První pilotní akce v říjnu 2023 se zúčastnilo celkem 44 studujících z bakalářských a magisterských studijních programů z ČVUT a VŠCHT. Během akce se studující mohli seznamovat hravou formou díky čtyřem rozličným neformálním aktivitám, vyzkoušeli si například seznamovací bingo, hledání a komunikování vlastních hranic, speed dating a tzv. mingle zónu.

Z konzultací i zpětných vazeb se nám velmi často vracelo téma osamělosti studujících a toho, že vlastně ani neví, jak, kde a s kým se v kampusu seznámit. Studenti si často během přebíhání z přednášky na cvičení a mezi úkoly, seminárkami, laborkami a projekty nestíhají hledat kamarády. Zároveň jsou mnohdy teprve chvíli v novém městě a hledají i sami sebe. Báli jsme se pustit se do toho sami, a tak jsme ke spolupráci a pro vytvoření metodických materiálů přizvali Konsent – expertní organizaci, která má v oblasti komunikace, souhlasu a nastavování bezpečného prostředí mnohaleté zkušenosti, “říká organizátorka akce Jana Zdarsová ze Střediska ELSA ČVUT.

Na samotné akci pak byla přítomná dobrovolnice organizace Konsent v tzv. safe zóně, která tam byla vytvořena pro případ, že by se někomu ze zúčastněných osob stalo něco nekomfortního, případně by byla jen zahlcen a potřebovala si na chvíli odpočinout. 

„Je skvělé vidět, že vysoké školy aktivně naslouchají potřebám svých studujících a vytváří pro ně bezpečnější a inkluzivnější prostředí. Jakkoli se totiž pro někoho může zdát seznamování na univerzitě tou nejpřirozenější věcí, pro řadu studujících to podle jejich vlastních slov představuje problém – ať je to proto, že se zrovna přistěhovali do Prahy, během pandemie si zvykli na online komunikaci, nebo jen nejsou tolik extrovertní. Akce, kterou poradenská pracoviště VŠCHT a ČVUT ve spolupráci s Konsentem uspořádala, je krok, jak vyjít vstříc potřebám studujících, a v respektujícím a bezpečném prostředí jim dát možnost seznámit se. A také způsob, jak dát jasně najevo, že budování vztahů založených na respektu a souhlasu je základ!“ uvádí Markéta Brabcová z Konsentu.

Studentstvo akci Propojme se hodnotilo v rámci zpětné vazby velmi pozitivně, všichni uvítali možnost poznat studenty mimo svůj obor či univerzitu.

V plánu je opakování akce každý semestr, v letním semestru se Propojme bude konat 17. dubna 2024. 

Aby nedocházelo k mocenské nerovnováze, je nyní akce určena pouze pro studující z bakalářských a magisterských studijních oborů. Nyní už je však v řešení obdobná akce pro doktorandy a pro studující v anglických studijních programech či pro studenty, kteří do České republiky přijeli v rámci výměnného programu Erasmus+. Ti jsou na zapojených vysokých školách ideální cílovou skupinou této akce, protože je pro ně leckdy náročné najít si zde parťáky a parťačky nejen na studium.

Zdroj: Markéta Brabcová, KONSENT, z.s., Jana Zdarsová, Středisko ELSA ČVUT