Nová Comp&Ben Asociace! bude informovat o odměňování a mzdách v ČR

By | 20.6.2024

Ustavující schůzí zahájila činnost Comp&Ben Asociace! (CBA!). Založena byla s cílem stát se vůdčí platformou v oblasti odměňování (Compensation & Benefits), která bude propojovat komerční a akademický svět. Spojením kvalitních dat a odborných metod z akademického sektoru bude asociace moci poskytovat přesnější analýzy, které mnohdy na trhu chybí. Dalším cílem asociace je zastupovat zájmy firem z různých komerčních sektorů a zároveň zlepšit diskusi o tématu odměňování ve veřejném prostoru. Mezi prvními padesáti členy je řada významných tuzemských zaměstnavatelů, ale také univerzity v čele s Fakultou podnikohospodářskou na VŠE v Praze.

„Naším posláním je poskytnout realistický obrázek o praxi odměňování v soukromého sektoru, kultivovat a moderovat veřejnou diskusi o odměňování a hájit zájmy komerčních firem. Zatím se k tématu vyjadřují více personální agentury namísto samotných zaměstnavatelů, což skutečnou situaci na trhu mnohdy zkresluje. V důsledku se pak očekávání zaměstnanců a možnosti zaměstnavatelů nesetkávají, a vzniká tak zbytečná frustrace na obou stranách. To bychom rádi změnili,“ říká Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace!.

Nezkreslené informace o odměňování pro zaměstnavatele

Nově vzniklá asociace bude poskytovat odborné i laické veřejnosti aktuální a nezkreslené informace o odměňování zaměstnanců. Firmy, které do asociace vstoupí, budou získávat aktuální a ověřené informace o odměňování v Česku. To uvítají zejména malé a střední firmy, které se v praxi řídí více intuicí než skutečnou situací na trhu.

„Členům poskytneme nástroje a metodiky pro nastavení a řízení odměňování a firemních mzdových nákladů. Jejich rozhodování se tak bude zakládat na ověřených číslech, faktech a srozumitelné terminologii. Pro menší a střední firmy máme připravený program, který jim pomůže s nastavením systému odměňování v souladu s legislativou. Navíc bude reflektovat nejmodernější postupy v oboru,“ dodává Tomáš Jurčík.

Asociace chce být také partnerem pro stát při přípravě prováděcích předpisů chystaného zákona o transparentnosti odměňování„Chceme moderovat a kultivovat dialog mezi zaměstnavateli, různými odvětvími a státem, aby regulace byla založena na reálných datech, nikoli na ideologiích,“ říká Petr Janák, prezident Comp&Ben Asociace a HR ředitel skupiny PPF.

Jsou muži opravdu lépe placeni než ženy?

Jedním z hlavních cílů Comp&Ben Asociace! bude přinášet analýzy postavené na reálných a přesných datech o odměňování včetně souvisejících metodik. Interpretace dat zveřejňovaná ČSÚ či Eurostatem se totiž kvůli rozdílné metodice velmi liší od interpretace soukromého sektoru. Příkladem takové diskutabilní analýzy dat jsou informace o údajném značném rozdílu mezi odměňováním žen a mužů v České republice.

„Diskriminaci žen však data významných zaměstnavatelů nepotvrzují. Za rozdíly ve mzdách mužů a žen stojí úplně jiné důvody než mzdová diskriminace. V důsledku tak vzniká regulace, která problém nejen že neřeší, ale ještě jej zhoršuje. Chceme se stát partnerem, který poskytne regulačním orgánům nejen relevantní data, ale i metodiku,“ říká profesor Jan Čadil, viceprezident asociace a rovněž ekonom a rektor Unicorn Vysoká škola. Jedním z témat asociace proto bude práce na detailní studii zaměřené na rozdíly v odměňování mužů a žen v soukromém sektoru.

Mezi zakládajícími členy jsou významní zaměstnavatelé a zástupci akademické sféry

Comp&Ben Asociace! vznikla ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE). Jedním ze zakladatelů je profesor Ivan Nový, který působil v letech 2014–2022 jako děkan Podnikohospodářské fakulty VŠE. Z akademické obce se do asociace zapojil také profesor Jan Čadil, ekonom a rektor Unicorn Vysoká škola, působící také na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU), a dále též profesor Jiří Hnilica, děkan Podnikohospodářské fakulty VŠE.

Prezidentem byl na ustavující schůzi zvolen Petr Janák (HR Ředitel, PPF Skupina), viceprezidentkou pro téma Transparentnost a rovné odměňování (Gender Pay Gap) Radka Motlová (Reward Expert, Vodafone Czech Republic), viceprezidentem pro téma Technologie byl zvolen Ladislav Maťašovič (HR Director, Foxconn Česká Republika) a viceprezidentem pro spolupráci s univerzitami prof. Jan Čadil (rektor Unicorn Vysoká škola).

„Asociace nyní bude intenzivně pracovat na tom, aby se současný počet padesáti členů do konce roku rozšířil na 250. Cílem je, aby se v budoucích letech počet rozšířil o další stovky a členové kopírovali tuzemský soukromý trh práce,“ uzavírá Tomáš Jurčík.

Mezi zakládající členy patří řada významných tuzemských zaměstnavatelů, například skupina PPF, Vodafone, Foxconn, Zentiva, PwC Česká republika, Siko, Makro, Notino, ČEZ, T-Mobile, Raiffeisen Bank, Hornbach, Mattoni, Aterra Group, Mercer, Miele, PM-tech, ORLEN Unipetrol a Unicorn Vysoká škola a Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické.

Zdroj: https://www.compenben.eu/