Připravte se na pedagogickou praxi 21. století

By | 8.7.2024

Nový projekt ScioEdu od ScioŠkoly je určený pro každého, kdo chce získat pedagogickou kvalifikaci.

Zdroj: ScioŠkoly

Síť ScioŠkol provozujeme už 9 let. Ve 24 základních a středních školách pracuje již kolem 450 lidí, kterým je náš vzdělávací koncept blízký. Ve spolupráci s Asociací neformálního vzdělávání a Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni vám teď nabízíme možnost proniknout do tajů kompetenčního vzdělávání, do stanovování cílů dle upravené Bloomovy taxonomie a získat nový pohled na tvorbu učebních obsahů. Zkrátka přemýšlíme o vzdělávání lidí holistickým přístupem.

Více informací o doplňkovém pedagogickém studiu najdete na našem webu. Počet míst je omezen!

Zdroj: ScioŠkoly