Své duševní zdraví má každý z nás ve svých rukou

By | 1.2.2024

Syndrom vyhoření zažije podle organizace Nevypusť duši až 40 % studujících některých vysokoškolských oborů. V odborných kruzích se mluví o krizi duševního zdraví u dětí a mladých lidí. Z výzkumu Asociace vysokoškolských poradců vyplývá, že zájem o psychologické poradenství či psychoterapii mezi studenty za poslední dva roky vzrostl o celých 56 %. Většina vysokoškolských poradců se ale shoduje, že návazné psychoterapeutické služby nejsou kapacitně dostačující. To vše poukazuje na potřebnost edukace mladých lidí o možnostech, jak oni sami mohou o své duševní zdraví pečovat a že je v pořádku obrátit se se závažnějšími potížemi na odborníky. Z toho důvodu vznikl Manuál duševního zdraví vysokoškoláka.

Manuál duševního zdraví vysokoškoláka je online dokument, který pomáhá studentům zvládat stresující situace a udržovat si dobré duševní zdraví během studia na vysoké škole. Poskytuje vědecky podložené informace o všestranném zdravém životním stylu, který je prevencí duševní nepohody. Čtenáři v něm najdou praktická cvičení, odkazy na videa, články, podcasty a užitečné mobilní aplikace. Manuál je určený pro všechny studentky a studenty, kteří chtějí podpořit své duševní zdraví a naučit se lépe zvládat zátěžové situace.

Manuál je veřejně dostupný a byl vytvořen v rámci Centralizovaného rozvojového projektu 2023 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přestože je primárně určen pro studující VŠ, informace v něm jsou užitečné a poplatné pro mladé lidi obecně.

Pojďme si Manuál představit. Materiál je rozdělen do tří základních částí: Prevence, Krize a Kam se obrátit pro pomoc.

V sekci Prevence se čtenáři dozví, jak předcházet příliš velkému stresu a jak průběžně podporovat svou duševní pohodu. Pozornost je věnována třem oblastem prevence – fyzické, psychické a sociální oblasti. Zjednodušeně mají čtenáři možnost se teoreticky i prakticky seznámit s tím, jak se dobře starat o své tělo, prožívání a o vztahy. Všechny informace jsou vědecky podložené a v případě zájmu nabízí čtenáři další doporučení na rozšiřující články, videa, knihy, weby a aplikace.

I přes kvalitní preventivní péči přijdou v životě náročné chvíle. V části Krize se čtenáři seznámí s technikami, které jim pomohou lépe zvládat různé typy stresových situací. Mohou si podle návodu vytvořit i vlastní krizový plán, díky kterému se na zátěžové chvíle mohou předem připravit a ve chvíli krize si budou umět lépe poradit. Zjistí také, jaké jsou varovné příznaky zhoršujícího se psychického zdraví, a v jaké chvíli je vhodné obrátit se na odborníka.

V návazné sekci Kam se obrátit pro pomoc najdou čtenáři seznam krizových linek a center, ale také obecnější vysvětlení, s jakými obtížemi má smysl kontaktovat psychologa, psychiatra nebo praktického lékaře. Manuál vznikl původně pro studenty ČVUT, a v originální verzi najdou studující i kontakty na poradenská centra na univerzitě a na vybrané pražské organizace podporující studenty a studentky s duševním onemocněním. 

Díky Asociaci vysokoškolských poradců byl tento materiál nabídnut k dispozici i na další vysoké školy v ČR, které ho mohly doplnit o specifické informace a kontakty poplatné pro jejich univerzitu a město. Manuál tak na webu své univerzity najdou třeba i studující Vysoké školy ekonomické v Praze nebo Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Autorkou Manuálu duševního zdraví vysokoškoláka je Mgr. Barbora Vavřichová, která působí jako psycholožka ve Středisku ELSA pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT. Středisko ELSA podporuje studenty a uchazeče se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich zrakového, sluchového nebo pohybového postižení, dále studenty se specifickými poruchami učení, psychickým nebo s chronickým onemocněním. Středisko ELSA usiluje o efektivní a smysluplné studium studentů a studentek se specifickými potřebami na ČVUT. Mezi služby Střediska ELSA patří například úprava formy a průběhu studia (např. zajištění navýšení času na testy), diagnostika poruch učení (dyslexie či dysgrafie), nácvik studijních strategií, psychologické poradenství a další.


Manuál duševního zdraví vysokoškoláka je veřejně dostupný na https://www.elsa.cvut.cz/wp-content/uploads/2022/11/manual-dusevniho-zdravi-vysokoskolaka.pdf

Zdroj: Mgr. Barbora Vavřichová

Manuál duševního zdraví vysokoškoláka